JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมเครื่องยนตร์ / ช่างเคาะพ่นสี ** ด่วนมาก **รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ปัญหาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้และ รู้ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ - ตรวจเช็ค คุณสมบัติ และทำงานอย่างเป็นระบบ -ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อาทิ เปลี่ยนเครื่องถ่ายน้ำมัน ยาง แบตเตอรี่ ตรวจเช็คตามร...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ส.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ Site งานรับสมัครด่วน !
สรุปรายงานการเบิกต่างๆ ส่งให้สำนักงานใหญ่

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและรับผิดชอบงาน ฝ่ายบุคคลและสรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้า...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO DCCรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO ู 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 2. ผู้ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน ดำเนินการแก้ไขปรัปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพของริษัทฯให้เป็นป...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
6 . Cost Engineer รับสมัครด่วน !
คิดต้นทุนงาน / ประมาณราคา

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
ควบคุมบัญชีทรัพย์สิน และเครื่องจักร

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
9 . พนักงานขับรถเทรนเลอร์ (กทม.ภูเก็ต,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
ขับรถ และบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
10 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี 2.ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารบัญชี 3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 4.จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดใ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
11 . Office Engineer (กทม.แม่ฮ่องสอน,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำแบบก่อสร้าง เคลียร์แบบ ,คิดปริมาณงานออกแบบก่อสร้าง , ทำ Shop Drawing ,เบิก Payment , ขออนุมัติวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
12 . พนักงานขับแบคโฮ / สิบล้อ (กทม.ภูเก็ต,สมุทปรการ,สมุทรสาคร,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
1.ขับเครื่องจักร 2.ดูแล และบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ/เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ที่เกิดจากการใช้รถ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
13 . ธุรการโครงการ (กทม.,สุขุมวิท,ปากเกร็ด) รับสมัครด่วน !
1.งานธุรการทั่วไปในโครงการก่อสร้าง 2.จ้ดทำเอกสารขออนุมัติซื้อ(PR) และประสารงานสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการ 3.จัดทำเอกสารและจัดส่งแผนกบัญชี,บุคคล 4.จัดทำค่าแรงคนงาน 5.ทำเอกสารการประชุม 6.จัดทำเอ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
24 ส.ค. 62
14 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัยากรต่างๆ 2.บริหารและควบคุมวัาดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 4.แก้ปัญหาหน้างา...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
24 ส.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประมูลงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมูล

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (ภูเก็ต)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเรื่องการรับของ-จ่ายของ 2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานการตรวจนับทุกสิ้นเดือน 3.สนับสนุนระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
18 . IT Support ( Program Mango)รับสมัครด่วน !
ดูแล Program Mango ทั้งระบบ

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
19 . พนักงานขับเครน, ครอเลอร์เครน (กทม,ภูเก็ต,หนองคาย,สมุทรปรการ,สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ขับเครื่องจักร 2.ดูแล และบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถ/เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ที่เกิดจากการใช้รถ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
20 . ช่างสำรวจ /Surveyรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานสำรวจก่อสร้าง โดยประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อสนับสนุนงานสำรวจในโครงการ 2.รับแผนงานสำรวจ และดำเนินงานด้านข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน 3.ปฏิวัติงานสำรวจตามแผนงานที่กำ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
21 . พนักงานเขียนแบบ [Draftman] (กทม.,ภูเก็ต,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,แม่ฮ่องสอน,หนองคายรับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบรายละเอียด ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ก่อสร้าง 2.มีความเข้าใจในรายละเอียดการเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ 3.สามารถเขียนแบบแปลน,รูปด้าน,รูปตัด ได้ 4.จัดทำแบบ Asbuilt เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าจ้า...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดมาตาฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2.รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานความปลอดภัย และป้ายเดือน สัญญลักษณ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบความปลอดภัย 3.ดูแลและควบคุมผู้รับเหมาช่วงและ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
23 . FOREMAN (กทม.,ภูเก็ต,เพชรบุรี,สมุทรสาคร,หนองคาย ) **ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของโโครงสร้าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาหน้างานให้งานเสร็จตามเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่ก...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
24 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี (กทม)รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
25 . วิศวกรสนาม (กทม.,ภูเก็ต,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร ,แม่ฮ่องสอนและหนองคาย)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 2.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ตรวจสอบ และติดตามการทำงา...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ **ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
1) ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ 2) ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า 4) เจรจาติดต่อซื้อขาย...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
29 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและควบคุมการบริหารงบประมาณของโครงการ 2.ดูแลและมอบหมายงานให้พนักงานในสังกัด 3.ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาการจ้างโครงการ 4.ทบทวนตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานหลัก งานย่อย แผนประจำเดือนของผู้รั...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 45,000-70,000ขึ้นไป
24 ส.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ