เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician ช่างซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก (สาขาสมุทรสาคร)
ทำการบำรุงรักษา-ซ่อมแซมเครื่องฉีดพลาสติก Air compressor cooling power robot ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.40 น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
2 . Purchase Administrator(A)-เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ- สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (injection molding) - ติดตอ Suppliers ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ - หาผู้ขายเม็ดพลาสติกรายใหม่ เปรียบเทียบราคา - รับผิดชอบเอกสาร ระบบ คุณภาพ ISO 9001:200...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
3 . Injection Plant Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
4 . Finance Supervisor หัวหน้าฝ่ายการเงิน-สำนักงานใหญ่สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1.Supervise financial processes and ensure adherence to company / law 2. Prepare and distribule budget reports and financial statement to management in a timely fashion 3. Manage account payables an...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
5 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง(Engineer(B)) สาขาเพชรบุรี
Maintenance factory equipment,knowing about electricity system, water system,repair dormitory staff,corporate with safety dept. for factory safe issue.

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
6 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
-วางระบบวงจรไฟฟ้าอุตสาหกรรม -เขียนโปรแกรม PLC Mitsubishi -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.พ. 61
7 . QC Engineer(ฺB) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
8 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才 ประจำเพชรบุรี
ทำงานด้านเลขาผู้จัดการโรงงาน ทำเอกสารรายงานการประชุม ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
3 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ก.พ. 61
9 . Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี)
- Have head-to-end responsibility for a new from conception through to production - Provide an Engineering technical and Quality document to internal and external customer - Provide BOM , WI and use...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
10 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และเปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
11 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
12 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties. งานด้านบัญชีทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
13 . Printing & Screen Engineer ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาเพชรบุรี รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
22 ก.พ. 61
14 . Engineer Supervisor (New model) (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
15 . Injection Technician (ช่างปรับฉีดพลาสติกสาขาสมุทรสาคร)
1. เปลี่ยนแม่พิมพ์พลาสติก 2. ปรับ Set up mold ให้ฉีดชิ้นงานได้ตาม Spec. 3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการผลิตในกรณีที่พบปัญหาการฉีดชิ้นงานและสามารถรายงานหัวหน้างานได้ 4. รับผิดชอบ ดูแล เกี่ยวกับเคร...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
16 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สาขาอยุธยา)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย/ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด/ อบรมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ/ทำรายงานอุบัติเหต และจัดบอร์ด ความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย /งานอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
17 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก - ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลูกค้า - ทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
18 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
19 . PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - สามารถปรับฉีดได้ - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ