เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SUPERVISOR QC-QA
Control new model, CMM,Trial New, Current Model. Acknowledge IATF16949, Have management QA,QC,Calibration.Toot of Measurement, Improvement process reduce NG.

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 มี.ค. 61
2 . Asst. Manager Sale
1. ติดตามงานการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนงานของลูกค้า รวมถึงสามารถประเมินและทบทวนการผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า 2. ร่วมวางแผนการขายและสรุปยอดขายกับผู้บริหารเพื่อกำหนดเป้าหม...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มี.ค. 61
3 . วิศวกรแม่พิมพ์และออกแบบแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานออกแบบแม่พิมพ์ สร้างแม่พิมพ์ 2. ใช้ NC/WEDM Program for Production 3. ตรวจสอบ ติดตามและรายงานปัญหาที่มีผลกระทบต่อแผนการผลิตต่ผู้จัดการฝ่าย 4. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์ควา...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มี.ค. 61
4 . Technicial
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบพนักงานในแผนก 2. ติดตามควบคุมการเปลี่ยนค่าสภาวะของอุปกรณ์ / เครื่องจักรในโรงงาน 3. วิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการผลิต / เครื่องจักร 4. ทำ Lay Out เค...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มี.ค. 61
5 . BOI Asst.Manager Up
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน BOI ,หรือส่วนราชการอื่น ๆ - ติดต่อประสานงานกับชิบปิ้งเรื่องการนำเข้าและส่งออก - สามารถสั้งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เมื่อได้รับ Invoice จากฝ่ายจัดซื้อ - ดำเนินการโครง...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มี.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ