JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เอกสารการค้านำเข้า Import Document Officer
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารด้านนำเข้า เช่น L/C, T/R, S/G, B/G, T/T, INS, ใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ และการชำระค่าสินค้าๆปยังบริษัทผู้ขาย ด้วยวิธีการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาย...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
3 . จัดซื้อต่างประเทศ
1. ดูแลเอกสารทั่วไป 2. ดูแลและประสานงานทั้งในและนอกบริษัท 3. สามารถทำงานตามคำสั่ง 4. จัดซื้อสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคากับ Supplier ต่างประเทศได...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
5 . ช่างเขียนแบบ จ.ชลบุรี
1.งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง 2.งานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา 3.การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จ.ชลบุรี
1.เปิดใบสั่งซื้อในระบบ AS400 (PO) ของบริษัทต่างๆในเครือ 2.ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ 3.บันทึกประวัติการซ่อมรถต่างๆและติดตามสินค้า 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
7 . จนท.บุคคล-ธุรการ จ.ชลบุรี
1.รับสัมครพนักงาน เข้าใหม่-ลาออก 2.ทำเอกสารแจ้งเข้า-แจ้งออกประกันสังคม 3.ดูแลควบคุมความเป็นอยู่ของพนักงานภายในฟาร์ม 4.ดูแลสวัสดิการต่างๆภายในฟาร์ม 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี/พนักงานตรวจสอบภายใน
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
27 พ.ค. 62
9 . พนักงานขายอาหารสัตว์บก
ให้คำแนะนำ และเป็นผู้แทนฝ่ายขาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
27 พ.ค. 62
13 . พนักงานติดต่อประสานงานราชการ
งานติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
27 พ.ค. 62
17 . พนักงานขับรถประจำตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร - บำรุงดูแลรักษาสภาพรถที่ขับ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 บาท + OT
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ
27 พ.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ