เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Leader
- ควบคุมดูแลส่วนงานการผลิต Forging & Inspection ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 และ ISO14001 - ทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์และพื้นที่ในการทำงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ควบคุมแ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
15 พ.ย. 61
2 . Production Control Officer
- วางแผนการผลิต และแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ -ควบคุมการจัดส่งงานของ Supplier และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ควบคุม Stock ให้อยู่ในค่าเป้าหมายที่กำหนด - ออกเอกสารใบสั่งซื้อวัตถุดิ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
3 . Production Supervisor (Finishing)
- ควบคุมกะ รายงานปัญหาด้านคุณภาพ รอรับคำสั่งผู้ที่มีอำนาจอนุม้ติในการสั่งการหยุดการผลิตและหยุดการส่งมอบเมื่อเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ - ประสานงานกับ Asst.Manager - จัดทำโครงสร้างและระบบเพื่อป้องกันกา...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
4 . Manufacturing Engineer (Design)รับสมัครด่วน !
-จัดเตรียมการผลิตงาน Trial, งานNew Model,งาน Die Design Change และงาน Process Change -Kaizan เกี่ยวกับ QDC.(การปรับปรุงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแม่พิมพ์) ของชื้นส่วนที่จะผลิตในงาน Mass Production -พัฒ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
5 . Production Chiefรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุมให้พนักงานและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน 4.จัดการควบคุมดูแลการ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ