เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Control Officer
- วางแผนการผลิต และแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ -ควบคุมการจัดส่งงานของ Supplier และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ควบคุม Stock ให้อยู่ในค่าเป้าหมายที่กำหนด - ออกเอกสารใบสั่งซื้อวัตถุดิ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
2 . QC Supervisor
1. รับผิดชอบในการมอบหมายงานให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่ดีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐาน 2. ควบคุมคุณภาพตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ(In – Coming)จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finished G...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
3 . Production Chiefรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุมให้พนักงานและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน 4.จัดการควบคุมดูแลการ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
4 . Marketing OfficerUrgently Required !
Marketing officer Responsibility : 1.Conduct sales activities, coordinate with working team to implement action plan effectively 2.Market analysis : Customer survey, competitor activity and market t...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on company
18 ม.ค. 62
5 . IT Officer
-Tests and installs specific client applications OS and/or reports using available software package. -Installs, tests, troubleshoot and maintain hardware and software products. -Assists in the insta...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Depend on Company
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ