JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Activity Officer(กิจกรรมทางการตลาด)รับสมัครด่วน !
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าใจการจัดรูปแบบงานในแต่ละช่องทางอย่างดี 2. ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า (ราชบุรี)
1.ควบคุมตรวจสอบสภาพรถขนส่งให้พร้อมใช้งาน 2.ควบคุมดูแลจัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องเหมาะสม 3.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า(CUSTOMER DEVELOPMENT OFFICER)
1.สร้างและพัฒนายอดขายของลูกค้า 2.รวบรวมข้อมูลทางการตลาด 3.วางแผนจัดการ การดำเนินการและการประเมินผลเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
4 . Bakery Creative
- Proper designing including variety and merchandising in the bakery and other dessert feature and taste - Pastry making skill - Demonstrates an awareness of trends in the industry - Performs other...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
5 . System Specialist Analysis
- To handle the inventory System Management (especially in restaurant or quick service restaurant management) - Training and implement the system to the operation team and to business user - To wo...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
6 . Restaurant Operation Manager
- Ensure and implement company operation policies and legal guidelines are communicated - Oversee outlet managers for all tasks assigned and their performance meet company standard - Oversee staff w...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
7 . IT Implement Support
1.วางแผน การจัดการระบบฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.ดูแลระบบขายและรายงานยอดขายของแผนกผู้ให้ผู้ใช้งานใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ 4.ประสานงานระหว่างแผนกการตล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
9 . QC Supervisor (สมุทรสาคร)
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 มี.ค. 62
10 . Programmer (ประจำพระราม3 / สมุทรปราการ)
-เขียนโปรแกรม -ออกแบบระบบ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
11 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (โรงไฟฟ้าประจำสมุทรปราการ)
1.Maintenance Generator Gasenine main Overhaul 2.วางแผนงานไม่ให้เกิด Breakdown Maintenance 3.แก้ปัญหา Breakdown Maintenance 4.Preventive Maintenance 5.จัดซื้อ จัดหาอะไหล่ในการซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 มี.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกผลิต Production Supervisor (สมุทรสาคร)
ดูแลการผลิตบรรจุน้ำมันมะพร้าว,ผักกาดดอง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3.อัตรา
26 มี.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
14 . Warehouse Supervisor (สมุทรปราการ/เวียดนาม)
1.รับผิดชอบ Stock สินค้า 2.รับผิดชอบควบคุมระบบงานต่างๆ 3.บริหารงานคลังสินค้า(เข้า-ออก-คืน)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
15 . Oversea Purchasing Supervisor/Officer
- วางแผนความต้องการวัตถุดิบ - จัดหาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงาน/ต่อรองกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและเงื่อนไขในการซื้อต่างๆ - จัดทำใบสั่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
16 . Production Supervisor (ประจำสมุทรปราการ)
1.จัดสรรกำลังพลในการผลิต 2.ควบุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนดของสินค้า 3.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการผลิต 4.ดูแลรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการผลิต 5.ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้มาตรฐานตา...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 มี.ค. 62
17 . Internal Audit Officer (ประจำพระราม 3)
- ตรวจสอบระบงานขาย (Promotion) - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางด้านงานขาย - วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานการตรวจสอบ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
18 . Packaging Supervisor/Officer หัวหน้า/เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์-ราชบุรี,สมุทรปราการ
1.ดูแลงานต่างๆ ของ Packageing Center 2.อนุมัติ PO 3.ติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาของแผนก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
19 . Training Supervisor (ฝ่ายขาย)
1.วางแผน Training ให้พนักงานฝ่ายขายในประเทศมีความรู้ ทักษะการขาย เทคนิคการขาย และแนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายบริษัท 2.วางแผน Training ระบบการขาย Sales System สำหรับการเปิ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
- ควบคุมดูแลงาน Utility ของแผนก - ตามคำสั่งของหัวหน้า - ลักษณะงานตามตำแหน่งที่ท่านสมัคร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
21 . Driver Cash van Officer (พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด)
- รับใบสั่งซื้อสินค้า Order จากพนักงานขาย - จัดเตรียม/ตรวจนับสินค้าบนรถ และส่งสินค้าให้ครบตามใบสั่งซื้อสินค้า - วางแผนการเดินทางและทำงานให้ครบทุกร้านค้าในเวลาที่กำหนด - ทำความสะอาด และดูแลบำรุงรักษ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 มี.ค. 62
22 . Pricing Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมราคา)รับสมัครด่วน !
1.ทำราคาขายของสินค้าตามนโยบายของบริษัท 2.ปรับราคาขายสินค้าขึ้น-ลง 3.วิเคราะห์และตรวจสอบกำไร-ขาดทุน ของสินค้าแต่ละตัว 4.รายงานผู้บริหารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
23 . Packaging Develop Specialist (ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาบรรจุภัณฑ์) ประจำพระราม 3รับสมัครด่วน !
- ประสานงาน ทดสอบ คัดเลือก materialของบรรจุภัณฑ์ใหม่ และทดลองในไลน์การบรรจุเพื่อนำมาใช้กับสินค้าใหม่ๆ ตามrequirement ของตลาด รวมถึงOuter Carton ชนิดต่างๆ - Sourcing ชนิดของMaterialที่เหมาะสมและดีที่ส...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
24 . QC Supervisor (ประจำเวียดนาม/สมุทรปราการ/อินโดนิเซีย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกน้องในแผนก - รายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา - ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
25 . Industrial Engineer (ประจำสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเวลามาตรฐานและต้นทุนค่าแรงสินค้า - วิเคราะห์กำลังวันที่ใช้แต่ละช่วงเวลา - ควบคุม & แก้ไขผังโรงงาน - ประสานงานโครงการต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
-คำนวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย -วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า -ทำ STD,Cost สินค้าต่อหน่วย -สรุป Report ต่างๆ ส่งผู้บริหาร -ตรวจสอบ BOM และ Transaetion ต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
27 . Production Officer/Supervisor (ประจำราชบุรี/เวียดนาม)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - บันทึกการซ่อมบำรุงต่างๆในประวัติการซ่อมเครื่องจักร - ติดตั้งและพัฒนาเครื่องจักร,เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ - จัดซื้อ,จัดห...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสมุทรปราการ) รับสมัครด่วน !
- เตรียมข้อมูลการเบิกสินค้าในแต่ละวัน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกสินค้าเทียบกับระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกสินค้า - ตรวจสอบการเบิกสินค้าให้ถูกต้องกับเอกสาร - ดูแล Stock สินค้า - ดูแลควบคุ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
29 . HRD Officer(พระราม 3)
- รายงานเสนอฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอัตรากำลังคน การปรับเปลี่ยน โยกย้าย - ปรับปรุงพัฒนาระบบ HR - ปรับปรุงโครงสร้างค่าจัางสวัสดิการ - จัดทำและอัพเดตผังโครงสร้างองค์กร - จำทำและอัพเดต JD ของทุกตำแหน่งงาน...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
30 . Internal Quality Audit (ประจำสมุทรปราการ/เวียดนาม) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน - จัดเก็บบันทึกคุณภาพการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
32 . Logistic Supervisor (ประจำเวียดนาม) รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 อัตรา - ควบคุมดูแลการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด - ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน KPI - ควบคุมกำกั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
33 . Sale Coordinator Officer (Export)
- รับ Order เปิด PO สั่งสินค้า - จองเรือโหลดสินค้า ประสานงาน Shipping - Support ในส่วนเอกสารของฝ่ายขายต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
26 มี.ค. 62
34 . Channel development Officer/Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
35 . Export Sales ( English , Chinese )รับสมัครด่วน !
- To make a correspondent with foreign customer handle with all export documents, Quotations and inquiries for export market. - Following up with Export Operations and Production Planning Communica...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
36 . Warehouse Supervisor (Inventory) ประจำเวียดนามรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้า(รับ-จ่าย-คืน) - ตวรจนับสินค้า Hold - ควบคุมสต๊อค On Hand ทั้งหมด - ควบคุมระบบงานต่างๆ ในคลังสินค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
37 . Business Process (พระราม3/สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
จัดทำ Flow chart รวมรวม Report ของแต่ละส่วนงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับขึ้น และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน support program M3 และ โปรแกรมอื่นๆที่มีการใช้งาน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
38 . Production Supervisor (ประจำเวียดนาม,อินโดนีเซีย)
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, GMP, HACCP,BRC รวบรวมและวิเคราะห์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
39 . R&D Supervisor (ประจำสมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง /เวียดนาม 1ตำแหน่ง)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านกะปิ, กุ้งแห้ง, พริกแกง, ซอส, เครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
40 . Trade Marketing Officer/Supervisor รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด - พัฒนาช่องทางการขาย - เปรียบเทียบและวิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง - ตรวจเยี่ยมร้านค้า - แนะนำและเสนอการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทิศทางการตล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโคงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
41 . Sale & MKT Officerรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดสินค้าในแบรนด์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ดูแลกิจกรรมส่วนส่งเสริมการขายทั้งหมด - สามารถติดต่อลูกค้าได้หลายช่องทาง - เคยมีประสบการณ์ด้านงานขายและเสนอสินค้าเป็นอย่างดี - มีความรู้ความสามารถ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
42 . Marketing Planning Officer
1.วางแผนการผลิตประจำวันและเดือน 2.ติดตามการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผน 3.วางแผนติดตามการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 4.ตรวจสอบสต็อคในระบบ 5.รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
43 . QMR (ประจำอินโดนีเซีย,เวียดนาม,ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO-9001/GMP/HACCP/BRC-Issue 8 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupd...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
44 . Sale Admin / ประจำสมุทรปราการ/พระราม 3
1. ติดตามการรับคำสั่งของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ติดตามรับรายการสั่งซื้อจากลูกค้าและประสานงานเปิดบิลขาย 3. ติดตามการเปิดการสั่งซื้อสินค้าจากเจ้าหน้าท่ีบริหารงานขาย เพื่อรับใบสั่งซื้อมาเปิดบิล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
45 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
46 . เจ้าหน้าที่ขายโมเดิร์นเทรด Modern Trade Sales Executive รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้กับช่องทางการขายModern Trade 2.จัดทำแผนงานการโฆษณา และส่งเสริมการขายสินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็ง 3.จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้า...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
47 . Planning Officer (วางแผนการผลิต) ประจำอินโดนีเซียรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิต ลำดับการผลิต - ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตารางส่งมอบตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
48 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
1. ตรวจและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม 2. ควบคุมระบบ Pest Control 3. จัดทำข้อมูลเกี่ยวสารเคมี 4. จัดทำ/ส่งเอกสารราชการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 5. กิจกรรมอื่นๆ CSR/กิจกรรมเสริม 6. ควบคุมดูแลอนุรักษ์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 62
50 . พนักงานขายเครดิต (Traditional Trade Officer/Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 2.นำแนวทางการตลาดมาปฏิบัติในพื้นที่จริงให้ตรงตามเป้าหมายแ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ