JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale&Marketing Officer (Vietnamese language)
-ดูแลงานขายต่างประเทศ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสารต่างๆตามระบบปฏิบัติการที่บริษัทกำหนด

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.เช็คราคาตามประเภทงานที่รับมอบหมาย 2.เปิดใบสั่งซื้อ (PO) 3.เก็บเอกสาร PO ส่ง Store บัญชี 4.จัดทำประวัติผู้ขายรายเดือน/รายปี (ISO)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . HRM Officer (ประจำพระราม 3)
- ทำ VISA & Work Permit - จองตั๋วเครื่องบิน - ที่พัก - เบิก - จ่ายสวัสดิการต่างๆ ตรวจสอบสวัสดิการให้พนักงาน - จัดกิจกรรมพนักงาน - ทำเอกสารโอนย้าย/เลื่อนตำแหน่ง - สนับสนุนงานทีม HRM - อื่นๆตามที่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่กฎระเบียบและกฎหมายอาหาร
- ตรวจสอบแก้ไขฉลากและสติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบอาหารทั้งในและต่างประเทศ - Support พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั้งในและต่างประเทศและต่างประเทศ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขายประจำร้าน
- ดูแลและรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงการบริการลูกค้า บริหารและจัดการกับสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับยอดขาย - สามารถจัดเตรียมและทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมในการขายตามที่บร...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
6 . Bakery Creative
- Proper designing including variety and merchandising in the bakery and other dessert feature and taste - Pastry making skill - Demonstrates an awareness of trends in the industry - Performs other...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . System Specialist Analysis
- To handle the inventory System Management (especially in restaurant or quick service restaurant management) - Training and implement the system to the operation team and to business user - To wo...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
8 . Restaurant Operation Manager
- Ensure and implement company operation policies and legal guidelines are communicated - Oversee outlet managers for all tasks assigned and their performance meet company standard - Oversee staff w...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
10 . Programmer (ประจำพระราม3 / สมุทรปราการ)
-เขียนโปรแกรม -ออกแบบระบบ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (โรงไฟฟ้าประจำสมุทรปราการ)
1.Maintenance Generator Gasenine main Overhaul 2.วางแผนงานไม่ให้เกิด Breakdown Maintenance 3.แก้ปัญหา Breakdown Maintenance 4.Preventive Maintenance 5.จัดซื้อ จัดหาอะไหล่ในการซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
22 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกผลิต Production Supervisor (สมุทรสาคร)
ดูแลการผลิตบรรจุน้ำมันมะพร้าว,ผักกาดดอง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3.อัตรา
22 พ.ค. 62
13 . QS Officer / Supervisor ( ประจำสมุทรปราการ)
ต้อง Monitor สินค้าทุกชนิดที่เกิดมีปัญหาคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น จากวัตถุดิบ จากการผลิต จากการขนส่ง จากสภาวะอากาศ จากอุณหภูมิ และจากสภาวะภายนอกต่าง ๆ หรือแม้จาก Human Error ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามสเปคมากที่สุ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
14 . Warehouse Supervisor /Inventory (เวียดนาม)
1.รับผิดชอบ Stock สินค้า 2.รับผิดชอบควบคุมระบบงานต่างๆ 3.บริหารงานคลังสินค้า(เข้า-ออก-คืน)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
15 . Oversea Purchasing Supervisor/Officer
- วางแผนความต้องการวัตถุดิบ - จัดหาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงาน/ต่อรองกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและเงื่อนไขในการซื้อต่างๆ - จัดทำใบสั่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
16 . Production Supervisor (ประจำสมุทรปราการ)
1.ดูแลและควบคุมการผลิต 2.ดูแลการจัดกำลังคนให้เหมาะสมการหน้างาน 3.ทำรายงาน/แจ้งผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.มีส่วนร่วมในเป้าหมายของระบบคุณภาพ เช่น HACCP,HALAL,GMP,BRC(Latest Version) 5.งานอื...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
22 พ.ค. 62
17 . Internal Audit Officer (ประจำพระราม 3)
- ตรวจสอบระบงานขาย (Promotion) - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางด้านงานขาย - วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานการตรวจสอบ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
18 . Packaging Supervisor/Officer หัวหน้า/เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์-ราชบุรี,สมุทรปราการ
1.ดูแลงานต่างๆ ของ Packageing Center 2.อนุมัติ PO 3.ติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาของแผนก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
19 . Training Supervisor (ฝ่ายขาย)
1.วางแผน Training ให้พนักงานฝ่ายขายในประเทศมีความรู้ ทักษะการขาย เทคนิคการขาย และแนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายบริษัท 2.วางแผน Training ระบบการขาย Sales System สำหรับการเปิ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
- ควบคุมดูแลงาน Utility ของแผนก - ตามคำสั่งของหัวหน้า - ลักษณะงานตามตำแหน่งที่ท่านสมัคร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
21 . Driver Cash van Officer (พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด)
- รับใบสั่งซื้อสินค้า Order จากพนักงานขาย - จัดเตรียม/ตรวจนับสินค้าบนรถ และส่งสินค้าให้ครบตามใบสั่งซื้อสินค้า - วางแผนการเดินทางและทำงานให้ครบทุกร้านค้าในเวลาที่กำหนด - ทำความสะอาด และดูแลบำรุงรักษ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
22 พ.ค. 62
22 . Pricing Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมราคา)รับสมัครด่วน !
1.ทำราคาขายที่เหมาะสมของสินค้าที่ผลิตจากโรงงาน เพื่อออกวางขายตาม Channel ต่างๆ ในประเทศต่างๆ เผื่อแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าของคู่แข่ง เพื่อให้ได้กำไรและสร้างยอดขายมากที่สุด ตามนโยบายของบริ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
23 . Packaging Develop Specialist (ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาบรรจุภัณฑ์) ประจำพระราม 3รับสมัครด่วน !
*ประสานงาน ทดสอบ คัดเลือก materialของบรรจุภัณฑ์ใหม่ และทดลองในไลน์การบรรจุเพื่อนำมาใช้กับสินค้าใหม่ๆ ตามrequirement ของตลาด รวมถึงOuter Carton ชนิดต่างๆ ร่วมกับทีม Product Development(ซึ่งดูแลสินค้าแต...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
24 . QC Supervisor (ประจำเวียดนาม/สมุทรปราการ/อินโดนิเซีย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกน้องในแผนก - รายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา - ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
-คำนวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย -วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า -ทำ STD,Cost สินค้าต่อหน่วย -สรุป Report ต่างๆ ส่งผู้บริหาร -ตรวจสอบ BOM และ Transaetion ต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
26 . Production Officer/Supervisor (ประจำราชบุรี/เวียดนาม)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - บันทึกการซ่อมบำรุงต่างๆในประวัติการซ่อมเครื่องจักร - ติดตั้งและพัฒนาเครื่องจักร,เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ - จัดซื้อ,จัดห...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
27 . HRD Officer(พระราม 3)
- Supervise the implementation and daily operation of HRIS including processing employee data,preparing report, and developing data processing systems. - Hosting various internal communication channe...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
28 . Internal Quality Audit (ประจำราชบุรี/สมุทรปราการ/เวียดนาม) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน - จัดเก็บบันทึกคุณภาพการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
30 . Logistic Supervisor (ประจำเวียดนาม) รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 อัตรา - ควบคุมดูแลการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด - ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน KPI - ควบคุมกำกั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
31 . Channel development Officer/Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
32 . Export Sales ( English , Chinese )รับสมัครด่วน !
*To make a correspondent with foreign customers, handle all export documents, Quotations and inquiries for overseas markets. *Follow up any Export Operations and Production Planning. *Monitor ov...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
33 . Warehouse Supervisor ( ประจำเวียดนาม )รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้า(รับ-จ่าย-คืน) - ตวรจนับสินค้า Hold - ควบคุมสต๊อค On Hand ทั้งหมด - ควบคุมระบบงานต่างๆ ในคลังสินค้า - ควบคุมการจัดการด้านโลจิสติกส์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
34 . Business Process (สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
จัดทำ Flow chart รวมรวม Report ของแต่ละส่วนงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับขึ้น และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน support program M3 และ โปรแกรมอื่นๆที่มีการใช้งาน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
35 . Production Supervisor (ประจำเวียดนาม,อินโดนีเซีย)
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, GMP, HACCP,BRC รวบรวมและวิเคราะห์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
36 . R&D Supervisor (ประจำสมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง /เวียดนาม 1ตำแหน่ง)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านกะปิ, กุ้งแห้ง, พริกแกง, ซอส, เครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
37 . Trade Marketing Officer/Supervisor รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด - พัฒนาช่องทางการขาย - เปรียบเทียบและวิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง - ตรวจเยี่ยมร้านค้า - แนะนำและเสนอการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทิศทางการตล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโคงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
38 . HRD Supervisor (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
- Support Manpower (In-Out) Planning jobs. - Conducting exit interviews and analyzing employee turnover patterns. - Responsible for developing JD. - Developing Performance evaluation by PMS with to...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
39 . Marketing Planning Officer
1.วางแผนการผลิตประจำวันและเดือน 2.ติดตามการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผน 3.วางแผนติดตามการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 4.ตรวจสอบสต็อคในระบบ 5.รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
40 . QMR (ประจำอินโดนีเซีย,สมุทรปราการ,ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO-9001/GMP/HACCP/BRC-Issue 8 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupd...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
41 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
42 . เจ้าหน้าที่ขายโมเดิร์นเทรด Modern Trade Sales Executive รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้กับช่องทางการขายModern Trade 2.จัดทำแผนงานการโฆษณา และส่งเสริมการขายสินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็ง 3.จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้า...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
43 . Activity Officer(กิจกรรมทางการตลาด)รับสมัครด่วน !
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าใจการจัดรูปแบบงานในแต่ละช่องทางอย่างดี 2. ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
44 . Planning Officer (วางแผนการผลิต) ประจำอินโดนีเซียรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิต ลำดับการผลิต - ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตารางส่งมอบตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
45 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
1. ตรวจและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม 2. ควบคุมระบบ Pest Control 3. จัดทำข้อมูลเกี่ยวสารเคมี 4. จัดทำ/ส่งเอกสารราชการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 5. กิจกรรมอื่นๆ CSR/กิจกรรมเสริม 6. ควบคุมดูแลอนุรักษ์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
47 . พนักงานขายเครดิต (Traditional Trade Officer/Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 2.นำแนวทางการตลาดมาปฏิบัติในพื้นที่จริงให้ตรงตามเป้าหมายแ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
48 . Programmer ประจำพระราม 3 / สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#.Net,VB.Net - ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล SQL Server

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ