JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Bakery Creative
- Proper designing including variety and merchandising in the bakery and other dessert feature and taste - Pastry making skill - Demonstrates an awareness of trends in the industry - Performs other...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
2 . System Specialist Analysis
- To handle the inventory System Management (especially in restaurant or quick service restaurant management) - Training and implement the system to the operation team and to business user - To wo...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
3 . Restaurant Operation Manager
- Ensure and implement company operation policies and legal guidelines are communicated - Oversee outlet managers for all tasks assigned and their performance meet company standard - Oversee staff w...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
4 . นิติกร
1.ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา 2.ดูแลเอกสาร Document Center รับเอกสารเข้า อัพเดทเอกสาร ทำสำเนาส่งให้หน่วยงานที่ร้องขอ แจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาต 3.ต่อใบอนุญาตต่างๆของบริษัท 4.ทำวีซ่า work permit ให้พนั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
6 . QC Supervisor (สมุทรสาคร)
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
23 ม.ค. 62
7 . Programmer (ประจำพระราม3 / สมุทรปราการ)
-เขียนโปรแกรม -ออกแบบระบบ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสมุทรปราการ)
1.Maintenance Generator Gasenine main Overhaul 2.วางแผนงานไม่ให้เกิด Breakdown Maintenance 3.แก้ปัญหา Breakdown Maintenance 4.Preventive Maintenance 5.จัดซื้อ จัดหาอะไหล่ในการซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
23 ม.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกผลิต Production Supervisor (สมุทรสาคร)
ดูแลการผลิตบรรจุน้ำมันมะพร้าว,ผักกาดดอง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3.อัตรา
23 ม.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
11 . Warehouse Supervisor (สมุทรปราการ/เวียดนาม)
1.รับผิดชอบ Stock สินค้า 2.รับผิดชอบควบคุมระบบงานต่างๆ 3.บริหารงานคลังสินค้า(เข้า-ออก-คืน)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
12 . Oversea Purchasing Supervisor/Officer
- วางแผนความต้องการวัตถุดิบ - จัดหาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงาน/ต่อรองกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและเงื่อนไขในการซื้อต่างๆ - จัดทำใบสั่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
13 . Production Supervisor (ประจำสมุทรปราการ)
1.จัดสรรกำลังพลในการผลิต 2.ควบุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนดของสินค้า 3.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการผลิต 4.ดูแลรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการผลิต 5.ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้มาตรฐานตา...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
23 ม.ค. 62
14 . Internal Audit Officer (ประจำพระราม 3)
- ตรวจสอบระบงานขาย (Promotion) - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางด้านงานขาย - วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานการตรวจสอบ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
15 . Product Supervisor (หัวหน้าแผนกบรรจุภัณฑ์-ราชบุรี)
1.ดูแลงานต่างๆ ของ Packageing Center 2.อนุมัติ PO 3.ติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาของแผนก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
16 . Training Supervisor (ฝ่ายขาย)
1.วางแผน Training ให้พนักงานฝ่ายขายในประเทศมีความรู้ ทักษะการขาย เทคนิคการขาย และแนวทางปฏิบัติ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายบริษัท 2.วางแผน Training ระบบการขาย Sales System สำหรับการเปิ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
17 . HRM Supervisor (ประจำพระราม 3)
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 2.ติดต่อประสานงานภายในองค์กร 3.ดูแลงานแผนกบุคคลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูงาน HR ทั้งระบบ 5.ทำเงินเดือน 6.ดูแลกฏระเบียบต่างๆ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
18 . Recruitment Officer (สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง)
- สรรหาอัตรากำลังคนตามนโยบายบริษัท - หาช่องทางการสรรหาใหม่ๆ - ทำเอกสารสัญญาจ้างงาน สัญญาค้ำประกันการทำงาน - จัดเก็บประวัติพนักงาน คีย์ประวัติพนักงานผ่านโปรแกม Bplus - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - สรุปรา...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
- ควบคุมดูแลงาน Utility ของแผนก - ตามคำสั่งของหัวหน้า - ลักษณะงานตามตำแหน่งที่ท่านสมัคร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
20 . Pricing Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมราคา)รับสมัครด่วน !
1.ทำราคาขายของสินค้าตามนโยบายของบริษัท 2.ปรับราคาขายสินค้าขึ้น-ลง 3.วิเคราะห์และตรวจสอบกำไร-ขาดทุน ของสินค้าแต่ละตัว 4.รายงานผู้บริหารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
21 . Packaging Officer(เจ้าหน้าที่ด้านบรรจุภัณฑ์) ประจำสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- ประสานงานทดสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่ และทดลองในไลน์การบรรจุ และฝ่ายขนส่ง - ปัญหา หรือ Improve Capacity หรือลดของเสียของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ - ร่วมทวนสอบคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ตั้ง...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
22 . QC Supervisor (ประจำเวียดนาม/สมุทรปราการ/อินโดนิเซีย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกน้องในแผนก - รายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา - ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
23 . Industrial Engineer (ประจำสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเวลามาตรฐานและต้นทุนค่าแรงสินค้า - วิเคราะห์กำลังวันที่ใช้แต่ละช่วงเวลา - ควบคุม & แก้ไขผังโรงงาน - ประสานงานโครงการต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำสมุทรปราการ / พระราม 3)รับสมัครด่วน !
-คำนวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย -วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า -ทำ STD,Cost สินค้าต่อหน่วย -สรุป Report ต่างๆ ส่งผู้บริหาร -ตรวจสอบ BOM และ Transaetion ต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
25 . Production Officer/Supervisor (ประจำราชบุรี/เวียดนาม)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - บันทึกการซ่อมบำรุงต่างๆในประวัติการซ่อมเครื่องจักร - ติดตั้งและพัฒนาเครื่องจักร,เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ - จัดซื้อ,จัดห...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสมุทรปราการ) รับสมัครด่วน !
- เตรียมข้อมูลการเบิกสินค้าในแต่ละวัน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกสินค้าเทียบกับระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกสินค้า - ตรวจสอบการเบิกสินค้าให้ถูกต้องกับเอกสาร - ดูแล Stock สินค้า - ดูแลควบคุ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
27 . HRD Officer/Supervisor/Section Manager (พระราม 3)
- รายงานเสนอฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอัตรากำลังคน การปรับเปลี่ยน โยกย้าย - ปรับปรุงพัฒนาระบบ HR - ปรับปรุงโครงสร้างค่าจัางสวัสดิการ - จัดทำและอัพเดตผังโครงสร้างองค์กร - จำทำและอัพเดต JD ของทุกตำแหน่งงาน...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
28 . Internal Quality Audit (ประจำเวียดนาม) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน - จัดเก็บบันทึกคุณภาพการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
30 . Logistic Supervisor (ประจำเวียดนาม) รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 อัตรา - ควบคุมดูแลการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด - ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน KPI - ควบคุมกำกั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
31 . Sale Coordinator Officer (Export)
- รับ Order เปิด PO สั่งสินค้า - จองเรือโหลดสินค้า ประสานงาน Shipping - Support ในส่วนเอกสารของฝ่ายขายต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 ม.ค. 62
32 . Channel development Officer/Supervisorรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
33 . Export Sales ( English , Chinese )รับสมัครด่วน !
- To make a correspondent with foreign customer handle with all export documents, Quotations and inquiries for export market. - Following up with Export Operations and Production Planning Communica...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
34 . Warehouse Supervisor (Inventory) ประจำเวียดนามรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้า(รับ-จ่าย-คืน) - ตวรจนับสินค้า Hold - ควบคุมสต๊อค On Hand ทั้งหมด - ควบคุมระบบงานต่างๆ ในคลังสินค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ม.ค. 62
35 . Business Process (พระราม3/สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
จัดทำ Flow chart รวมรวม Report ของแต่ละส่วนงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับขึ้น และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน support program M3 และ โปรแกรมอื่นๆที่มีการใช้งาน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
36 . Production Supervisor (ประจำเวียดนาม,อินโดนีเซีย)
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, GMP, HACCP,BRC รวบรวมและวิเคราะห์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
37 . R&D Supervisor (ประจำเวียดนาม 1ตำแหน่ง)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านกะปิ, กุ้งแห้ง, พริกแกง, ซอส, เครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
38 . Trade Marketing Officer/Supervisor รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด - พัฒนาช่องทางการขาย - เปรียบเทียบและวิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง - ตรวจเยี่ยมร้านค้า - แนะนำและเสนอการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทิศทางการตล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโคงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
39 . Sale & MKT Officerรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดสินค้าในแบรนด์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ดูแลกิจกรรมส่วนส่งเสริมการขายทั้งหมด - สามารถติดต่อลูกค้าได้หลายช่องทาง - เคยมีประสบการณ์ด้านงานขายและเสนอสินค้าเป็นอย่างดี - มีความรู้ความสามารถ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
40 . Marketing Planning Officer
1.วางแผนการผลิตประจำวันและเดือน 2.ติดตามการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผน 3.วางแผนติดตามการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 4.ตรวจสอบสต็อคในระบบ 5.รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ม.ค. 62
41 . QMR (ประจำอินโดนีเซีย,เวียดนาม,ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพISO-9001/GMP/HACCP/BRC-Issue 7 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupda...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
42 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ/อินโดนีเซีย)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
43 . เจ้าหน้าที่ขายโมเดิร์นเทรด Modern Trade Sales Executive รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้กับช่องทางการขายModern Trade 2.จัดทำแผนงานการโฆษณา และส่งเสริมการขายสินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็ง 3.จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้า...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
44 . Activity Officer(กิจกรรมทางการตลาด)รับสมัครด่วน !
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าใจการจัดรูปแบบงานในแต่ละช่องทางอย่างดี 2. ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
45 . Planning Officer (วางแผนการผลิต) ประจำเวียดนาม/อินโดนีเซียรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิต ลำดับการผลิต - ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตารางส่งมอบตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
47 . พนักงานขายเครดิต (Traditional Trade Officer/Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 2.นำแนวทางการตลาดมาปฏิบัติในพื้นที่จริงให้ตรงตามเป้าหมายแ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ม.ค. 62
48 . Nutrition Factor Supervisor
1.จัดทำฉลากโภชนาการ 2.Update กฎหมายทางอาหาร 3.ติดต่อหน่วยงานราชการเรื่องฉลากโภชนาการ 4.หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ม.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ