เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
21 ก.พ. 61
2 . GA Officer
-Stationery -Uniform Control -Locker Control -Area Control / Support -Make Visa and work permit -Contract Goverment -maid service & cleaning

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
21 ก.พ. 61

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
4 . HR Manager
- Improve HR system Factory 1-4 - Improve Employee Relation - Support CSR activity of company - Improve skill training for each level of employee - Implement basic training for management system

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61
5 . Technician (Die Maintenance Dept.)
1.บำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้คงสภาพ 2.ปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ 3.สนับสนุนการผลิตให้ผลิตงานได้ตามแผนผลิต

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,000 บาท
21 ก.พ. 61

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,000 บาท
21 ก.พ. 61
7 . Production Plan Engineer
Prepare production plan for specific projects and compilation of customer requirement. -Engineering specification and machining data. -Monitor record and report status of production funding. -Exped...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
21 ก.พ. 61
8 . Sales Executive
1.Responsible for key customer in automotive and Motorcycle manufacturer.(Domestic & Export ) 2.Handling costing and quotation to get the new business and get involve in APQP team to support customer...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 61

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000
21 ก.พ. 61
10 . Design Staff
1. เขียนแบบและออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2. เขียนแบบและออกแบบ Jig ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. เขียนโปรแกรม CAM 2D และเขียนแบบ CAM 3D สำหรับเครื่อง MC 4. งานปรับปรุงและพัฒนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,000 บาท
21 ก.พ. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ