JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกสินค้าใหม่

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . ช่างไฟฟ้า
- ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานให้อยู่ในความเรียบร้อย , พร้อมใช้ และ ปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ