เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขายเครื่องมือทางอุตสาหกรรม (Sale Engineer)
- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอขาย รวมถึงนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) **ทำงานจันทร์-ศุกร์
1.งานด้านลูกหนี้ -เปิดบิลขายสินค้า พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -เตรียมบิล เพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับ -แยกบิลและเก็บบิลหลังจากเซ็นรับแล้ว -ประกบบิลกับยอดเงินที่โอนมาหรือเงินสด -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับก...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 61
3 . Logistic Supervisor ( หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ )
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) วางแผนและควบคุมงานด้านคลังสินค้าและงานจัดส่งให้สอดคลองกับนโยบายขององค์กร เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูณร์ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูง...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร *หยุดเสาร์-อาทิตย์
21 พ.ย. 61
4 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ -ประจำภาคเหนือบนและล่าง นำรถมาใช้ในงาน-มาสัมภาษณ์ กทมรับสมัครด่วน !
- Sales เครื่องมือแพทย์ ต้องรับผิดชอบงานขายสินค้าในกลุ่มเครื่องมือเเพทย์ เครื่องมืออัลตราซาวด์ เวชภัณฑ์ชีววิทยา ต่างๆ - ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - รักษายอดขายตามที่ได้รับมอบหมายและสา...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
5 . รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำอ่อนนุช44 ( หลายอัตรา ) ทำงาน จันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาด.ฝ่ายขาย หรือฝ่ายช่าง หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - มีทักษะการคีย์ ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง - ชอบงานบริการ และประสานงาน

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน มีค่าเดินทาง ให้นักศึกษาวันละ 200 บาท
21 พ.ย. 61
6 . ช่างเทคนิค (Technician ) ประจำอ่อนนุช 44 ทำเสาร์-เว้นเสาร์รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค การติดตั้ง,ซ่อมบำรุง ละคอยช่วยเหลืองานด้านช่างต่างๆ - support งานต่างๆ ที่ต้นสังกัดมอบหมาย - มีความรู้ด้านช่าง เครื่องไม้-เครื่องมือไฟฟ้า

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร *หยุดเสาร์-อาทิตย์
21 พ.ย. 61
7 . วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) ประจำอ่อนนุช 44รับสมัครด่วน !
- ดูแลให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ข้อความอีเมล์ - วิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม - การสอบเทียบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ยอมรับ - สนับสนุ...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 พ.ย. 61
8 . ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์(sales Representative )นำรถยนต์มาใช้ในงานได้รับสมัครด่วน !
- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอขาย รวมถึงนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
4 อัตรา(ประจำกรุงเทพ ) 1 อัตรา (ประจำภาคใต้)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานติดตั้ง ( Installation Admin ) **ทำงานจันทร์-ศุกร์
-ประสานงานการจัดส่ง ในด้านงานติดตั้งสินค้า พร้อมติดตามงาน เพื่อให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด รายละเอียดของงาน (Responsibilities) - 1. จัดทำแผนการส่งมอบแล...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 พ.ย. 61
10 . ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist ) ด้านชีวภาพ, เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับสมัครด่วน !
- การวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ - ศึกษาและพัฒนาความรู้ในผลิตภัณฑ์หลักของคู่แข่งในการทำเปรียบเทียบ จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขายและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การขายเป็นไป ด้วย ความสำเร็จ ...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 พ.ย. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ