เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือ รับสมัครด่วน !
- ดูแล สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร - งานด้านไฟ้ฟ้า/อิเลคโนนิคและ โทรคมนาคม

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
4 อัตรา(ประจำกรุงเทพ )
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
2 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ -ประจำภาคเหนือบนและล่าง นำรถมาใช้ในงาน-มาสัมภาษณ์ กทมรับสมัครด่วน !
- Sales เครื่องมือแพทย์ ต้องรับผิดชอบงานขายสินค้าในกลุ่มเครื่องมือเเพทย์ เครื่องมืออัลตราซาวด์ เวชภัณฑ์ชีววิทยา ต่างๆ - ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - รักษายอดขายตามที่ได้รับมอบหมายและสา...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
3 . ผู้แทนขายทางเทคนิค (Technical Sales) *เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด่วน!!!!
1 ศึกษาและพัฒนาความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง 2 ศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 3 ประสานงานกับฝ่ายบริการหลังการขายปัญหาด้านเทคนิค 4 แนะนำบริษัทฯ และสร้างความส...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
4 . รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำอ่อนนุช44 ( หลายอัตรา ) ทำงาน จันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาด.ฝ่ายขาย หรือฝ่ายช่าง หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - มีทักษะการคีย์ ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง - ชอบงานบริการ และประสานงาน

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน มีค่าเดินทาง ให้นักศึกษาวันละ 200 บาท
18 ม.ค. 62
5 . ผู้แทนขายทีม Microbiology ( สามารถนำรถยนต์ มาใช้ ปฏิบัติงานได้ )รับสมัครด่วน !
- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
6 . ผู้ช่วยวิศวกร (Technician ) ประจำอ่อนนุช 44 ทำจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยช่างวิศวกรในการติดตั้ง,ซ่อมบำรุง และคอยช่วยเหลืองานช่างต่างๆ - support งานต่างๆ ที่ต้นสังกัดมอบหมาย - มีความรู้ด้านช่าง เครื่องมือไฟฟ้า

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร *หยุดเสาร์-อาทิตย์
18 ม.ค. 62
7 . วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) ประจำอ่อนนุช 44รับสมัครด่วน !
- ดูแลให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ข้อความอีเมล์ - วิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม - การสอบเทียบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ยอมรับ - สนับสนุ...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
8 . ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์(sales Representative )รับสมัครด่วน !
- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอขาย รวมถึงนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
4 อัตรา (เขตพื้นที่สมุทรสาครและภาคใต้ตอนบน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายประจำเขตภาคเหนือ (สัมภาษณ์ที่กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลงานพิมพ์เอกสารต่างๆ - ประสานงานส่วนกลางและรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาภายในบริษัท และแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเเก้ไข - เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานในองค์กรและลูกค้า เพื่อให้งานด้...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ