JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษายานพาหนะผู้บริหารโดยการล้าง ทำความสะอาด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 3. ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน 4. ขับรถส่งเอกสาร หรือ...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์ (Graphic Designer )ประจำอ่อนนุช 44
Job Summary ดำเนินการทางด้านกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานแสดงสินค้า ( Exhibition), งานถ่ายทำและตัดต่อ VDO รวมถึงงานดูแล งานสือสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ต้องใช้การออกแบบ ( Artwork ) เพื่อสนับสนุนงานขายให้เป็นไปตา...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
3 . ผู้แทนขายทางเทคนิค (Technical Sales) *เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด่วน!!!!
1 ศึกษาและพัฒนาความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง 2 ศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 3 ประสานงานกับฝ่ายบริการหลังการขายปัญหาด้านเทคนิค 4 แนะนำบริษัทฯ และสร้างความส...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
4 . รับนักศึกษาฝึกงาน ประจำอ่อนนุช44 ( หลายอัตรา ) ทำงาน จันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการตลาด.ฝ่ายขาย หรือฝ่ายช่าง หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - มีทักษะการคีย์ ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง - ชอบงานบริการ และประสานงาน

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน มีค่าเดินทาง ให้นักศึกษาวันละ 200 บาท
19 เม.ย. 62
5 . ผู้แทนขายทีม Microbiology ( สามารถนำรถยนต์ มาใช้ ปฏิบัติงานได้ )รับสมัครด่วน !
1. จัดทำตารางการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำสัปดาห์ ประจำเดือน พร้อมทั้งสรุปผลการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าตามตารางที่กำหนดไว้ 2. นำเสนอขายสินค้า รวมถึงติดตามผลการนำเสนอสินค้า พร้อมทั้งสรุปผลให้กับผู้บังคับบั...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 เม.ย. 62
6 . ผู้ช่วยวิศวกร (Technician ) ประจำอ่อนนุช 44 ทำจันทร์-ศุกร์รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกที่สังกัด 2. ควบคุมดูแลเครื่องมือประจำตัว 3. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือประจำตัวตามแผน 4. บำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5. ปฏิบ...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร *หยุดเสาร์-อาทิตย์
19 เม.ย. 62
7 . วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) ประจำอ่อนนุช 44รับสมัครด่วน !
- ดูแลให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ข้อความอีเมล์ - วิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม - การสอบเทียบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ยอมรับ - สนับสนุ...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 เม.ย. 62
8 . ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์(sales Representative )รับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน การเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า 2. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าตามตารางที่กำหนดขึ้นประจำสัปดาห์ 3. ค้นหาลูกค้ารายใหม่ และจัดทำข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ 4. ...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration Officer)รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 2. ดูแลงานด้านเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย **ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 เม.ย. 62
10 . ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับสมัครด่วน !
- การวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ - ศึกษาและพัฒนาความรู้ในผลิตภัณฑ์หลักของคู่แข่งในการทำเปรียบเทียบ - จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขายและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การขายเป็นไปด้วยความสำเร็จ - ติดต่...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ