JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบร้านค้า (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46)
- สำรวจพื้นที่ร้านเสื้อผ้า - จัดหาวัสดุตกแต่ง - เขียนแบบแปลนร้านขยายต่างๆ

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46)
- ดูแลระบบการขายสินค้าของสาขา (POS) - แก้ไขปัญหา Hardware,Software - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
26 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าเขต ดูแลธุรกิจอาหาร (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ46)
1. บริหารจัดการยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ 2. ประสานงานระหว่างสาขาและผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจนโยบาย 3. บริหารค่าใช้จ่ายของสาขาเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด 4. ให้ความช่วยเหลือเเละพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคั...

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 22,000 - 25,000
26 มิ.ย. 62
4 . ผูู้จัดการร้านอาหาร (ประจำที่ร้านอาหารกินเล่น BTS อารีย์)
- ดูแลภาพรวมและการบริหารร้าน - ขายอาหารและบริการลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000-35,000
26 มิ.ย. 62
5 . เชฟ (ประจำที่ร้านอาหารกินเล่น BTS อารีย์)
1. กำหนดรายการอาหาร 2. บริหารครัว 3. บริหารวัตถุดิบและต้นทุน

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000- 30,000
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ