JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Account (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
-มีความรู้ด้านบัญชีทรัพย์สิน -จัดทำรายละเอียดประกอบงบ -มีความรู้ด้านภาษีอากร -บัญชีเจ้าหนี้ -บัญชีลูกหนี้ -ใช้โปรแกรมAXได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(หยุดเสาร์-อาทิตย์)
รับผิดชอบงานจัดซื้อทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
3 . Graphic Design (หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆและนำเสนอผลงานเพื่องานขาย 2.ออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 3.เน้นความแปลกใหม่ สะดุดตาและง่ายต่อการจดจำ 4.ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความน่าเชื่อถือ 5.ออกแบบเหมาะสมก...

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ก.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักร,ด้านเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรักษาคาวมสะอาดของเครื่องจักรรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างตามแผนที่วางไว้ 3.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ปฏิ...

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
5 . Sale Executive (กล่องบรรจุภัณฑ์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาลูกค้าที่รับผิดชอบให้เกิดความประทับใจ - ประสานงานเสนอราคา และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ - พัฒนายอดขาย และเปิดตลาดใหม่ - สำรวจตลาด แนวโน้มของตลาดใหม่ - ปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจ...

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 35,000 ไม่รวมรายได้อื่นๆ
16 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ