JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศอาวุโส
เตรียมเอกสารและประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าและนำสินค้าเข้า ติดต่อ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ วางแผนการสั่งซื้อ จัดทำเอกสารในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศส่งให้กับทาง Shipping ในการเคลียร์สินค้าจากท่า...

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ ติดตามทวงหนี้ กระทบยอดบัุญชีธนาคาร จัดทำรายงานเงินสดของบริษัท อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
22 ก.ค. 62
3 . Supply Chain Officer
ดูแลคลังสินค้า, รับเข้าสินค้า ,จัดสินค้าตาม Order, Ship สินคาในระบบ SAP ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
22 ก.ค. 62
4 . Marketing Supervisor - Marketing Manager
ดูแลด้านการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัท ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
22 ก.ค. 62
5 . พนักงานขับรถขนส่ง / เด็กรถ/ คลังสินค้า
1.ขับรถขนส่งสินค้าด้วยความสุภาพและปลอดภัย 2.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า จำนวน ส่งมอบให้ลูกค้าตามกำหนด 3.รู้เส้นทางการเดินรถในเขต กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี 4.ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่งเบี้องต้นให้อย...

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
6 . Customer Service officer
- ประสานงานฝ่ายขายและลูกค้า เปิด order ทำใบเพิ่มหนี้-ลดหนี้ จัดทำรายงานสรุปยอดขาย Customer Feedback และ Market survey ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
2 ตำแหน่ง
22 ก.ค. 62
7 . Production Supervisor
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
8 . Sales Executive/ Sales Supervisor
ติดต่อลูกค้าในประเทศเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ สำรวจตลาดเพื่อขยายสินค้า ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
22 ก.ค. 62
9 . Application Developer/ IT Supervisor
- พัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานต่าง ๆ ในองค์กร ดูแลและติดตั้งโปรแกรมที่ใช้งานขององค์กร - มีความรู้และเข้าใจในระบบบัญชี

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
22 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
งานด้านบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต/การขาย กำไรขาดทุน แยกผลิตภัณฑ์ แยกลูกค้า ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
22 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ