JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการเขตผลิต
- ควบคุมการใช้สูตรผลิตสินค้าและปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไป - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแพล้นท์ - ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร - บริหารจัดการกระบวนการผลิต ควบคุมและร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค - ควบค...

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป/ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าสรรหาและคัดเลือก
- บริหารงานด้านการสรรหา วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม - คัดเลือกและสัมภาษณ์เบื้องต้น - สอนงาน และถ่ายทอดสื่อสารได้ดี - ตรวจสอบการจัดทำเอกสารรายงานตัวต้องไม่เกิน 90 วัน

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 20,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ IT(กราฟฟิก)
- ออกแบบ Graphic Design ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ปรับปรุง แก้ไข Content ของ Website บริษัทในเครือฯ - ประสานงาน TEAM จัดซื้อและคลังสินค้าในการเพิ่ม,แก้ไข สินค้าที่ขายทาง Online - Support User งานด...

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายโครงการ
- ขายสินค้ากลุ่มโครงการ และวัสดุตกแต่ง

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี(สมุดรายวัน,ซื้อ,จ่าย,รับ,ขาย,ทั่วไป) - ตรวจสอบดูแลการจัดทำบัญชีคุมสต็อก,การตัดสต็อกตามใบเบิก(สินค้าสำเร็จรูป,วัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลือง) - ตรวจสอบดูแลการจัดทำรายงานภาษีประจำ...

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการหมู่บ้านรับสมัครด่วน !
- เจราจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - หาลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - เสนอขายบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม, บ้านโครงการ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไปตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมการผลิต ตรวจเช็คแบบก่อนอนุมัติเทคอนกรีต - ผลักดันการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามแผนที่กำหนด - จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับการผลิต - รับฟังและแก้ไขปัญหา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 18,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ