JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
ดูแล รับผิดชอบ งานด้านการวางแผน การดำเนินงานในแผนกพับขึ้นรูป ร่วมกับ หัวหน้าแผนกหรือ ผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีจิซเทค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษัทฯ
22 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ