เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer / Draftman
ปฏิบัติหน้าที่ในการเขียนแบบ, ถอดแบบสินค้าของบริษัทฯ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีจิซเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 พ.ย. 61
2 . Engineer
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน

บริษัท อีจิซเทค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ