JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สนง.สุขสวัสดิ์)/ หัวหน้าบัญชีตรวจสอบภายใน (สนง.พระราม3)รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานและตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชีเจ้าหนี้ (บัญชีจ่าย , สินทรัพย์) - รวบรวมเอกสารด้านเจ้าหนี้ทั้งหมด - ตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ด้านบัญชีเจ้าหนี้ , การจ่ายเจ้าหนี้ Payment เข้...

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
2 . Programmer ( พระราม3 )รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาโปรแกรมตามที่ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ใช้ต้องการ 2.ออกแบบระบบและพัฒนารายงานตามความต้องการ 3.สร้างและออกแบบการจัดการฐานข้อมูล

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
21 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าหน่วยงานผลิต / และProduction control / วิศวกรเทคนิค
1.ควบคุมและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2.ผลิตงานส่งมอบให้ลูกค้าได้ OTIF 100% 3.เพิ่มกำลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร (OEE) 4.ทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียโดยใช้ 8D 5.ควบค...

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ