JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เลขานุการ (ประจำ สำนักงานใหญ่ถนนจันทน์)
• สนับสนุนการทำงานผู้บังคับบัญชา,ผู้บริหารกับบุคคลอื่นๆทั้งในและนอกองค์กร • ดูแลรับผิดชอบหนังสือเข้าและหนังสือออกของผู้บริหารตามลำดับความสำคัญของงาน • เขียนจดหมายตอบโต้และพิมพ์งานต่างๆ จัดทำสำเนาเอก...

บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
1
ด่วนที่สุด
เงินเดือน xxxxx
12 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
• รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการบำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ • ควบคุมการซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนและการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม • ประสานงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง/ เร่งรัดงาน...

บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
10 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ