JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Corporate Marketing)
1. ติดต่อสื่อสาร และเจรจาต่อรอง กับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร เพื่อทํากิจกรรมมหาวิทยาลัยได้ตาม KPI ที่ตั้งไว้ 2. ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ในการประสานงานต...

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนและกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ทั้ง Online และ Offline - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกและเอเจนซี่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ - ดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบ ตั้งแต่การกําหนดกลยุท...

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
3 . Merchandiser (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อกับลูกค้า หรือ agent เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ develop สินค้าตัวใหม่และ ติดตามผล เพื่อให้ได้ order confirmation จากลูกค้า - ประสานงาน และส่งต่อ ข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้า เพื่อส่งให้แผนกต่างๆภายใน...

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ