JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- ควบคุมดูแลระบบจัดซื้อ - จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ - จัดหา Suplier

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง
-ดูแลซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักรตามแผน

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
19 มี.ค. 62
3 . หัวหน้าหน่วยบล็อกพิมพ์
-รับผิดชอบงานทำติดบล็อคพิมพ์ทั้งหมดของแผนกพิมพ์ -บันทึกข้อมูลและรายละเอียดลงในเอกสารของหน่วยงาน -จัดเตรียมบล็อคพิมพ์เข้าเครื่องตามแผนกผลิต -ดูแลรักษาและจัดเก็บชุดแม่พิมพ์ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้เส...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มี.ค. 62
4 . IT Manager
-Implement ERP Software. -Dynamic AX400 -Planning Organization and implementing all IT functions. -Training Computer Technology (ERP, Intranet, Internet)

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
5 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- บริหารงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดำเนินการ/บริหารงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเชคและบำรุงรักษาเครื่องจักร - วิเคราะห์และหาสาเหตุในการเกิดเบรกดาวน์ - จัดเตรียมงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
6 . วิศวกรการพิมพ์
-วางแผน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต -วิเคราะห์สาเหตุท่กระทบต่อกระบวนการผลิต ในเชิงพัฒนา ป้องกัน และแก้ไข -พัฒนากระบวนการผล...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
-ควบคุม ดูแล บริหารจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุม ดูแล บริหารจัดการกระบวนการจัดส่งสินค้า -สรุปรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-วางแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่น/กล่องกระดาษลูกฟูก -จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง ลูกค้า กลยุทธ์ ด้านการตลาดแผ่น/กล่องกระดาษลูกฟูก -เพิ่่มช่องทางการขายแผ่น/กล่องกระดาษลูกฟูก -สำรวจตลาดแผ่...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
- วางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด และติดต่อประสานงานกับเอเจนซี่ - นำเสนอข้อมูลขององค์กรออกสู่ภายนอก - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสารมวลชน และประสานงานเพื่อนำเสนอข่าวสารองค์กร - ควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มี.ค. 62
10 . ERP Programmer
- พัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Dynamics Ax ด้วยภาษา X++ - ใช้งาน AOT (Application object tree) ในระบบ ERP Microsoft Dynamics Ax2012 - วิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตของงานได้ - พัฒนา SQL...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ