JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ
1.ดูแลประสานงานภายในงานธุรการ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. แจ้งยอดประจำวัน และบันทึกลงโปรแกรม 2. ส่งสรุปรายงาน และสรุปค่าใช้จ่ายประจำหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. ติดตามรายการจำนวนกล่องและปัญหาการส่งสินค้าโอนศูนย์ต่างจังหวัดประจำหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 11,000-13,000 บาท
22 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ