เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ISO9001 / 5ส / ระบบคุณภาพ
- ทำงานขึ้นกับผู้จัดทั่วไปโดยตรง - จัดการเอกสาร/ช่วยดูแลระบบงาน ISO, 5ส และกิจกรรมต่างๆ - ออกแบบ/จัดทำระบบรายงาน/สถิติ KPI ของทุกหน่วยงาน - เป็นผู้ช่วยบริหารระบบ ISO 9001 ให้มีประสิทธิภาพ - จัดท...

บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ ภาษีต่างๆ บัญชีสินทรัพย์ - จัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน - ดูแลงานด้านการรับชำระหนี้ของลูกค้า - ทำงานด้าน payroll เช่น คิดเงินเดือน,โอที, และเบี้...

บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ