เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/สโตร์
-ทำงานด้านการจัดซื้อวัตถุดิบการผลิต และอุปกรณต่างๆ ภายในโรงงาน เปิด P/O ติดต่อ Supplier จัดหา supplier รายใหม่ -ตรวจรับวัตถุดิบ และสินค้าที่ทำการจัดซื้อ -บริหาคลัง/สโตร์วัตถุดิบ -ทำงานวันจันทร์-เสา...

บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
1-2 อัตรา
15 พ.ย. 61
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ISO9001 / 5ส / ระบบคุณภาพ
- ทำงานขึ้นกับผู้จัดทั่วไปโดยตรง - จัดการเอกสาร/ช่วยดูแลระบบงาน ISO, 5ส และกิจกรรมต่างๆ - ออกแบบ/จัดทำระบบรายงาน/สถิติ KPI ของทุกหน่วยงาน - เป็นผู้ช่วยบริหารระบบ ISO 9001 ให้มีประสิทธิภาพ - จัดท...

บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
15 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ