JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Executive/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ออกตลาดหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 3.นำเสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการในการจัดทำแผนการขายและส่งเ...

บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
1.ควบคุมดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร 2.ควบคุมการจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาประจำเดือนและควบคุมการทำ PM เครื่องจักร พร้อมจัดทำรายงาน PM และการซ่อมบำรุ...

บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
22 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ