JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกช่างบริการติดตั้งปรับปรุง
มีความสามารถ งานติดตั้งปั้มน้ำ เดินท่อประปา ปูกระเบื้อง display งานไม้ตกแต่ง งานปูน งานซ่อมแซมแอร์ งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตั้งได้

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 62
2 . พนักงานขาย / PC
1.ให้บริการลูกค้า 2.นำเสนอผลิตภัณฑ์ 3.การแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า 4.และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ค่าประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
21 เม.ย. 62
3 . พนักงานคลังสินค้า
พนักงานคลังสินค้า 1.ตรวจนับสินค้าในพื้นที่คลัง 2.จัดเรียงสินค้าในพื้นที่จัดเก็บ 3.ตรวจเช็คสินค้าก่อนการจัดส่งให้ลูกค้า 4.ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำงวด 5.จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
6 อัตรา
เงินเดือน 10,500 -12,000 บาท
21 เม.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
- วางแผนการรับสินค้าเข้า และวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า - ควบคุม กำกับดูแลสินค้า และควบคุมเวลาการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง - ควบคุมกระบวนการทำงาน บริหารจัดกา...

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกการตลาด
1.วางแผนงานด้านการตลาดในภาพรวม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.ดำเนินการด้านงานธุรการในหน่วยง...

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
21 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
1.รับโทรศัพท์ 2.บริการลูกค้า 3.งานประชาสัมพันธ์ 4.งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
21 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับพนักงานขาย - ออกเอกสารงานขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- บริหารงานจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง, กระเบื้องปูพื้น, สุขภัณฑ์ และวัสดุสำนักงานทั่วไป ฯลฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในขอบเขตตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนด - สามารถแก้ปัญ...

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 เม.ย. 62
9 . พนักงานขาย ( Small Projects)รับสมัครด่วน !
1. เสนอขายและแนะนำสินค้าวัสดุก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการ ช่าง ผู้ประกอบการรายย่อย

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
21 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำพัทยา)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการวางแผนการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารต้นทุนสินค้า กำไรมาตรฐาน โครงสร้างราคา พัฒนาช่อ...

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ