JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า/ผลิต (ผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
- ผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 325บาท +เบี้ยยังชีพ+เบี้ยงเลี้ยงผู้พิการ
23 ก.ค. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์ขึ้นทะเบียน
- ดำเนินการในการขึ้น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ขออนุญาตโฆษณา/ติดต่อกองนิติกร - ตรวจสอบข้อความของเอกสารในการเตรียมผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น Artwork - ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ที่ก...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
23 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน(ธุรการโรงงาน)
-ดูแลเรื่องงานเอกสาร และระบบคุณภาพ ISO/GMP ภายในหน่วยงาน -ตรวจสอบและสรุปปริมาณการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป,วัสดุการบรรจุ และวัตถุดิบ -พิมพ์รายงานบัญชีการขายยาที่ผลิตให้แผนกผลิต -ทำประวัติเครื่องจักร/...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ระดับหัวหน้่่างานรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสาร, บันทึก ควบคุม การบันทึกรายการบัญชีใน module ต่างๆ -จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
5 . พนักงานขับรถฝ่ายขาย
1. ขับรถขายตามสถานที่จัดงานต่างๆที่สามารถตั้งบูธได้ ภายในเขตกทม. และ ตจว. 2. ออกบูธกับพนักงานขาย (PC) 1-2 คน ตามงานที่กำหนด 3. กรณีกลับดึกสามารถนำรถกลับบ้านได้ แต่ต้องรักษาของในรถ 4. สามารถทำโอทีได...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการ (แผนกขายโรงพยาบาล)
- วางแผนการขาย ในส่วนการตั้งเป้ายอดขาย ตามนโยบายบริษัทฯ - วางแผนการจัดการคน และทีม ตามโครงสร้างที่บริษัทวางไว้ - วางระบบการประเมิน และติดตามยอดขาย ให้กับทีมประเมินผลงานตาม KPI - ติดตามผลงานการขาย ใ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
7 . Product Specialist
Product Specialist ทีมขายโรงพยาบาล -รับผิดชอบดูแลยอดขายของทีมขายโรงพยาบาล -วางแผนการขายและการตลาด

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
8 . เภสัชกรขึ้นทะเบียนต่างประเทศ (ปฏิบัติงานบางพลัด)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3. ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/น...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประกันคุณภาพ)
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของฝ่ายโรงงานในเรื่องของเอกสาร -จัดพิมพ์เอกสารต่างๆของแผนก รายงานต่างๆของแผนก -ช่วยเหลืองานผู้ช่วยนักวิเคราะห์/พนักงาน -ปฏิบัติงานกึ่งแม่บ้านได้ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์(ปฏิบัติงานที่บางพลัด)
- วางแผนจัดเตรียม Media และ Reagents ต่างๆที่ต้องใช้ในงานวิเคราะห์เคมีและจุลชีวะตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลให้มี Reagents และ Media หรือสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ - ช่วยนักวิเคราะห์ใน...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
11 . เภสัชกรแผนกทะเบียน(ปฏิบัติงานศาลายา)รับสมัครด่วน !
- ประสานงาน และติดตามงาน - ตรวจสอบเอกสารในการดำเนินการขึ้นทะเบียน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
23 ก.ค. 62
12 . พนักงานขาย Stem Cell (กทม./ ตจว.)รับสมัครด่วน !
- ขาย Stem Cell - ออกบูธ - ดูแลและให้ข้อมูลลูกค้าในโรงพยาบาล - รับเฉพาะเขตภาคตะวันออก/เขตภาคเหนือ/จังหวัดภูเก็ต (ไม่หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
13 . ช่างผลิต/ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างผลิต(ผลิต) 1.ควบคุมการทำงาน ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในแผนกผลิต 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับแผนกวิศวกรรม เมื่อเครื่องจักชำรุด ช่างซ่อมบำ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการแผนกวางแผนและคลังสินค้า(ศาลายา)
1.วางแผนการใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการผลิต ควบคุมสินค้าคงคลัง 3.ควบคุมวัตถุดิบให้พร้อมใช้เมื่อต้องการ 4.วางแผนการใช้ Sparepart ในโรงงาน 5.ควบคุมการรับ การจัดเ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต
1.ควบคุมกำกับกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.ควบคุมดูแลให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ/วิธีปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3.ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
16 . นักวิเคราะห์อาวุโส (วิจัยและพัฒนา)
1.ควบคุมและดำเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ จนถึงการตรวจสอบความถูกต้อง Method Validation ของสารสำคัญ 2.พัฒนาวิธีวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผน 3.จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย การพัฒนาวิธีวิเคร...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุง(ปฏิบัติงานที่บางพลัด)รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบ Utility รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการผลิตและสำนักงาน 2.ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3.ดูแลความสะอาดของสถานที่ทำงานในแผนกวิศวกรรม 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
18 . ตัวแทนขาย กทม. / ตัวแทนขาย ตจว.รับสมัครด่วน !
แผนกขาย Consumer ** ตัวแทนขาย กทม. 1 อัตรา แผนกขายร้านค้า ** ตัวแทนขาย กทม./ ตัวแทนขาย ตจว. หลายอัตรา **ทุกตำแแหน่งต้องมีประสบการณ์ขายยาโดยตรง **

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
หลายอัตรา
23 ก.ค. 62
19 . ดีเทลยา กทม. / ดีเทลยา ตจว. รับสมัครด่วน !
แผนกขายโรงพยาบาล ดีเทลยา กทม./ดีเทลยา ตจว. - ขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลให้ได้ตามเป้า - สนับสนุนด้านการขายและตลาดแก่ลูกค้า - มีประสบการณ์ในการขายยาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าพาหนะ+อื่นๆ
23 ก.ค. 62

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
23 ก.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ