เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing
- วางแผนงานการตลาด จัดการสื่อส่งเสริมการตลาด - ดูแลอัพเดทสื่อออนไลน์ - จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
18 ม.ค. 62

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ