JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 62
2 . Supervisor ฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลงานในฝ่ายผลิต

N&N FOODS CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
3 . Supervisor แผนกควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบ/ควบคุมสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็บรูป - การควบคุมเอกสารคุณภาพต่างๆของบริษัทฯ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดหาแหล่งซื้อวัตถุดิบ - วิเคราะห์แหล่งซื้อ - คัดเลือกแหล่งซื้อ - ประเมินผู้ขาย - ทำเอกสารระบบคุณภาพ

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการแผนกผลิต
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่...

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ