เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกผลิต
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลแผนกวิศวกรรม 2.ควบคุมดูแลแผนกผลิต 3.ควบคุมดูแลแผนกจัดซื้อ

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
-รับสูตรและพัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -จัดทำเอกสารสูตรและวางแผนการทดลองผลิตภัณฑ์ -จัดส่งตัวอย่างให้ลูกค้า -คำนวณขนาดของบบรจุภัณฑ์ และตรวจสอบขนาดตามความเหมาะสม -ส่งข้อมูลให้แผนกจัดซื้อเ...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ