JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor ฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลงานในฝ่ายผลิต

N&N FOODS CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ควบคุมเครื่องทำความเย็น)
- วางแผนและควบคุมดูแลการทำงานในส่วนงานเครื่องทำความเย็น - รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์พลังงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงาน ด้านเครื่องทำความเย็น,บอยเลอร์,ระบบแก๊ส PLG และ ระบบน้ำ - ติดต่อประสา...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
3 . จป.วิชาชีพ
-ดูแลระบบบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด -ประเมินความเสี่ยง,วิเคาระห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน -กำหนดมาตราการป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย -ตรวจสอบ วิเคาระห์ สอบสวน กา...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
-รับสูตรและพัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -จัดทำเอกสารสูตรและวางแผนการทดลองผลิตภัณฑ์ -จัดส่งตัวอย่างให้ลูกค้า -คำนวณขนาดของบบรจุภัณฑ์ และตรวจสอบขนาดตามความเหมาะสม -ส่งข้อมูลให้แผนกจัดซื้อเ...

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดหาแหล่งซื้อวัตถุดิบ - วิเคราะห์แหล่งซื้อ - คัดเลือกแหล่งซื้อ - ประเมินผู้ขาย - ทำเอกสารระบบคุณภาพ

N&N FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ