JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทดลองงานตัวอย่าง
1. จัดทำ / ทดลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้าต้องการ 2. จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3. สรุปผลการทดลอง และติดตามผลทดลอง 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
18 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าส่วนอัดประกอบ
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการผลิต การบริหารความปลอดภัย

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วิเคราะห์ คำนวน และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า - ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม - รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภ...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบอุปกรณ์หรือแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขาย
- รับผิดชอบดำเนินการการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - วันปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วั...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ