เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Support and Coordinator
This position shall work with business development team. Key activity is to support project and sales; administrative, documentary, re-arrange team to achieve project goals and support in term of taki...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
2 . Business Development
This position shall work in a fast paced growing or dynamically environment with a constructive workplace to develop strategies, initiate strategic alliances, promote new products, and interact with n...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
20 มี.ค. 61
3 . พนักงานคลังสินค้า-รายวัน (ประจำ อ.หนองแค จ.สระบุรี)
1. รับจ่ายสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า 2. จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
4 . Production Engineer (Auto Part)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมยอดผลผลิตและตรวจสอบประจำวัน / ประจำเดือน 2.จัดทำ Layer Process Audit ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการ (ลดต้นทุนการผลิต) 4.ควบคุมการปฎิบัติงาน...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต, Material Control, Delivery Control (ปิ่นทอง 2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
Planning Officer - จัดทำแผนการผลิต - วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามออร์เดอร์ลูกค้า - ประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จ้ดทำข้อมูลการประชุมประจำเดือนของฝ่าย - จ้ดทำข้อมูลการ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
20 มี.ค. 61
6 . ช่างเทคนิคงานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1.เปลี่ยนแม่พิมพ์ และปรับแต่งเครื่องจักรให้ผลิตชิ้นงานพลาสติก ตามเป้าหมาย 2.ควบคุมของเสียจากกระบวนการผลิต 3.บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 4.ปฎิบัติงานตามขั้นตอนระบบงาน ความปลอดภัย, 5 ส. และ TPM

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
14 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
7 . HRD (Learning & Development) Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1.วางแผนเเละจัดทำ Training Plan พนักงานภายในบริษัท 2.ดำเนินงานเเละประสานงานให้เกิดขึ้นตาม Training Plan ที่กำหนด 3.พัฒนาศักยภาพพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทต้องการ 4.Update ความรู้ใหม่ๆทั้งในเ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
8 . R&D Product Engineer (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)
1.ดำเนินงานตรามแผนงานสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และแก้ไขผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.จัดทำเอกสาร ที่ลูกค้าร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่ PPAP 4.วิเคราะห์และทดสอบผลกา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
9 . IT Support - IT Programmerประจำนิคมฯปิ่นทอง ชลบุรี
1.ดูแล Support Network และ Server 2.ดูแลอุปกรณ์ Hardware ต่างๆ 3.Support user 4.IT Programmer ดูแลระบบไอทีประจำบริษัท

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
10 . หัวหน้าคลังสินค้า (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องของการรับ/จ่าย และจัดเก็บสินค้าใน Store - ประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน Store / Logistic - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายขอ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ