JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Telesales
- นำเสนอขายสินค้าและโปรดักส์์ต่างๆให้กับทางลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ - คอยดูแล แนะนำ และจัดทำเอกสารต่างๆให้กับทางลูกค้า

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . นิติกรผู้ช่วย(สัญญาจ้าง1ปี)
- ให้คำปรึกษาชี้แจ้งและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎหมายเบื้องต้น - ดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระในคดีแพ่งและคดีอาญา - ติดตามงานประนอมหนี้ในกรณีทำยอมในศาล - จัดทำตารางปฏิบัติงานของนิติ...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและหัวหน้างานคลังสินค้า ประจำสมุทรปราการหรือเกาะสมุยรับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางกลุ่มลูกค้า • ดูแลการเก็บรักษาสินค้า • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า • นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ทางกลุ่มลูกค้...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านจัดซื้อทั่วไปภายในสำนักงาน - เปิดใบสั่งซื้อค่าใช้จ่ายต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . Overseas Purchaserรับสมัครด่วน !
- เปิด p.o. เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศและในประเทศ - ติดต่อกับทาง suppliers เพื่อขอใบเสนอราคา - ประสานงานกับภายในองค์กรหน่วยงานต่าง - วางแผนการนำสินค้าเข้า - ติดตามการส่งสินค้าจากทางต่าง...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . Key Account & Sales Executive กรุงเทพ/พัทยา/กลาง/อีสาน/เหนือ/หาดใหญ่/ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
- ติดต่อกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านค้าส่ง - หากลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูก...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . Sales Support / เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ประจำสำนักงานกรุงเทพฯหรือเกาะสมุยรับสมัครด่วน !
- support งานฝ่ายขายและติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มลูกค้าและภายในสำนักงาน - ทำใบเสนอราคา - บันทึก Order งานขาย - เปิดบิลในเรื่องของการซื้อขาย

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
9 . IT Engineeringรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install Window/Program Add Printer,Ghost Windows ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแลระบบ Network ,แก้ไข Support USER ,ดูแล SERVER Windows 2003 , Wind...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ