เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Credit Sales
1.หาลูกค้าใหม่,ดูแลร้านค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด 3.มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีStock (บ.โฮลี่ พลาส จำกัด)
1.รายงานการนับสินค้าคงคลัง 2.ตรวจสอบเอกสารข้อมูลบันทึกรับเข้า-ออกStock 3.ตรวจนับStockxประจำเดือน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกรับประกันคุณภาพ
1.รับผิดชอบงานด้านควบคุมคุณภาพ 2.ตอบข้อร้องเรียนลูกค้าและเข้าพบลูกค้ากรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง (แม่สอด)
1. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด ตาก
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
5 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) (บ.โฮลี่ พลาส)
1.ดูแลระบบเครื่องจักร 2.งานซ่อมบำรุง 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง (บ.โฮลี่ พลาส จำกัด)
1.ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2.ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบชหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
7 . Training Head
1.ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม พร้อมทั้งติดตามผลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.จัดทำวารสารของบริษัทฯ 4....

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ม.ค. 62
9 . Process Engineer (เป่าลามิเนท)
1.ดูแลงานการผลิตรวมทั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก 2.ดูแลระบบการผลิตแผนกเป่าลามิเนท,ลดของเสีย,ลดต้นทุนการผลิต 3.งาน Project ที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ