JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ 4 ล้อ รับสมัครด่วน !
1. ขับรถส่งสินค้าตามเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด 2. ดูแล-บำรุงรักษารถพร้อมอุปกรณ์บนรถ 3. รายงานปัญหาในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
2 . Sales Supervisor
1. รับผิดชอบในการติดตามลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า 2. เพิ่มยอดขายและติดตามยอดขาย รวมถึงการทำใบเสนอราคา 3. ติดตามงานตัวอย่างจนกระทั่งส่งถึงมือลูกค้า,รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจ...

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
22 มี.ค. 62
3 . พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งสินค้า,ยกของ 2.ช่วยจัดเรียงสินค้าภายในร้าน 3.คอยสนับสนุนการขายให้กับพนักงานขาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
4 . Cash Van Sales รับสมัครด่วน !
1.หาลูกค้าใหม่,ติดตามลูกค้าเก่า 2.มุ่งเน้นการเเพิมยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
5 . Credit Sales
1.หาลูกค้าใหม่,ดูแลร้านค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด 3.มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
6 . Training Head
1.ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม พร้อมทั้งติดตามผลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.จัดทำวารสารของบริษัทฯ 4....

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
7 . Programmerรับสมัครด่วน !
1.เขียนโปรแกรมเพื่อ Support หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มี.ค. 62
9 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานการผลิตรวมทั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก 2.ดูแลระบบการผลิตแผนกเป่าลามิเนท,ลดของเสีย,ลดต้นทุนการผลิต 3.งาน Project ที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ