JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรม บันทึกประวัติฝึกอบรม จัดเก็บเอกสาร พร้อมทั้งติดตามผลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . Sales Supervisor
1. รับผิดชอบในการติดตามลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า 2. เพิ่มยอดขายและติดตามยอดขาย รวมถึงการทำใบเสนอราคา 3. ติดตามงานตัวอย่างจนกระทั่งส่งถึงมือลูกค้า,รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจ...

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
20 มิ.ย. 62
3 . Credit Sales (motorcycle)
1.หาลูกค้าใหม่และดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.ดูแลสินค้าคงคลังของร้านให้มีความเหมาะสม 3.บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด 4.จัดทำรายงานการขายประจำสัปดาห์ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานการผลิตรวมทั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก 2.ดูแลระบบการผลิตแผนกเป่าลามิเนท,ลดของเสีย,ลดต้นทุนการผลิต 3.งาน Project ที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ