JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกเครื่องผลิต
-รับรายละเอียดผลิตแผ่นฉนวนจากผู้จัดการฝ่ายผลิต -จัดทำสรุปรายการผลิตแผ่นฉนวนประจำวัน และรายงานปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิต เป็นประจำทุกวัน -จัดทำรายละเอียดและเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเสนอผู...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน
- วางแผนและจัดทำแผนการผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในฝ่า...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A / ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ของงานติดตั้ง - ควบุคม ดูแล และตรวจสอบงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานงานติดตั้ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแผ่นฉนวน 2. จัดทำประมาณการ และจัดเก็บสถิติความต้องการใช้เหล็ก โฟม กาว ประจำวัน,ประจำสัปดาห์,และประจำเดือน รวมทั้งควบคุม ดูแลให้เพีย...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบงานโดยใช้ Auto Cad ตามรายละเอียดที่ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องต้องการ - วัดหน้างานกับผู้ควบคุมงาน - ช่วยถอดแบบเพื่อเตรียมเสนอราคาตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ