JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาล
- วินิจฉัยอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไป - ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย จ่ายยา ทำแผล ทำประวัติการเจ็บป่วยและดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้งานในห้องพยาบาล - ให้คำแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ

บริษัท พอลลาร์ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
2 . ช่างควบคุมเครื่อง CNC
- ควบคุมเครื่อง CNC ดูแลด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ดูแลความเรียบร้อย และตรวจดูสภาพเครื่องจักรเบื้องต้น เพื่อให้มีสภาพพร้อมผลิตงาน หากพบความผิดปกติจะได้เรียกทีม...

บริษัท พอลลาร์ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . วิศวกรการผลิต
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้าน เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ช่วยการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต - ติดตามปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้นทุนต่ำสุด - พัฒนาเทคนิคระบบการทำง...

บริษัท พอลลาร์ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ