JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ
- ธุรการ / การเงิน / บัญชี - จัดทำเอกสาร ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี พร้อมติดตามการชำระหนี้ - จัดทำเอกสาร ใบหักณ.ที่จ่าย ภงด 3, 53, 54 / จ่ายเช็ค - บันทึกรายรับ/รายจ่าย - สรุปงบ รายเดือน/รายปี - รวบ...

PT Blossom Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
23 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ