JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC. Supervisor
ตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการในไลน์ผลิต

Thai Delmar Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค
ผู้ช่วยช่างเทคนิคเครื่องจักรในโรงงาน

Thai Delmar Co., Ltd.
นิคมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้างขั้นต่ำ
16 ส.ค. 62
3 . R&D Senior Staff
รับผิดชอบงานด้าน R&D ลูกค้าในประเทศ

Thai Delmar Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ