JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค
- ตรวจสอบสินค้าก่อนออกสู่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ไอเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
20 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขายสินค้า Fast Moving Consumer Products (FMCG)รับสมัครด่วน !
สร้างลูกค้า สร้างแบรนด์ ติดต่อ retailers เพื่อนำสินค้าเข้าเพื่อการขาย Monitor งานขาย ติดต่อหน่วยงานออกบูธ ทำการขายให้ได้เป้า (Sales Target)

บริษัท ไอเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
3 . วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)รับสมัครด่วน !
สร้างฐานลูกค้าใหม่และดูแลติดตามเพื่อสร้างยอดขายและยอดขายต่อเนื่อง รับผิดชอบลูกค้าเก่าดูแลและติดตามเพื่อสร้างยอดขายต่อเนื่อง ให้คำปรึกษาตอบข้อซักถามข้อสงสัยและให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า สร้างยอดขายตาม...

บริษัท ไอเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ