JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/วิจัยตลาด ด้านเคมี
1. วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ 2. วางแผนกลยุทธ์ การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างฐานลูกค้า และการขยายตลาด 3. ติดต่อนำเสนอขายสินค้า ของบริษัทฯ...

Diamond Chemical (DCC) Co., Ltd. และ บริษัท ซินเนอจี้ มัลติเทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน
16 ส.ค. 62
2 . พนักงานธุรการ
- พิมพ์เอกสารทั่วไป รับผิดชอบงานทำเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท - ส่งอีเมล - แฟ็กซ์ - พิมพ์บิลขาย และ ทำใบเสนอราคา - รับโทรศัพท์ / รับ Order จากลูกค้า - ประสานงานทั่วไป - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ...

Diamond Chemical (DCC) Co., Ltd. และ บริษัท ซินเนอจี้ มัลติเทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่จะตกลงกัน
16 ส.ค. 62
3 . งานธุรการขับรถให้ผู้บริหาร
- งานเกี่ยวกับด้านขับรถให้กับผู้บริหาร - งานด้าน เก็บเช็ควางบิล - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง - จะต้องไปรับผู้บริหารที่ดอนเมืองมาส่งที่ลาดพร้าว(ออฟฟิต) และกลับไปส่งที่ดอนเมือง

Diamond Chemical (DCC) Co., Ltd. และ บริษัท ซินเนอจี้ มัลติเทรด จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน
16 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ