JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT support
1.ติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ 2.แก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 3.วิเคราะห์ขั้นตอนและรายงานที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค 4.วิเคราะห์ปัญหาและบันทึกเพื่อระบุแนว...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด (เขตภาคใต้)
1.การทำยอดขายตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับ KPI เยี่ยมลูกค้าเก่า วาง Plan เยี่ยมลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขายด้วยสินค้าใหม่ๆ เสนอราคา + สรุปการขายเป็น Order กับลูกค้า เปิดตลาด...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
3 . Marketing coordinator Zone Non-EU Staff
- ประสานงานกับลูกค้า - ออกบิลและใบกำกับ - จัดเก็บข้อมูลเอกสาร - จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำรายงานยอดขายและเอกสารการขาย - รับใบสั่งซื้อสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า,วางแผนการผลิตและหน่วยงานอื่น...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . QC.Supervisor
1.ควบคุมการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ 2.จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสิน...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
5 . ช่างไฟฟ้า
1.ซ่อมบำรุงและปรับปรุง ในส่วนของไฟฟ้า 2.ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ด้านไฟฟ้า 3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมบำรุงต่อไป

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
6 . R&D Supervisor
1.วางแผนในการทดสอบ และพัฒนาสินค้าใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งพิจารณาหามาตรฐานวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิต 3. ควบคุมการทดลองผลิตสินค...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับ/ควบคุมดูแลการรับ - จ่าย spare part จากทางโรงงาน 2.ตรวจสอบ/ควบคุมดูแลสต๊อคสินค้าและป้อนข้อมูลเข้าระบบ 3.สนับสนุนงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
8 . Account / BOI Section Managerรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการปิดงบการเงินให้ทันตามเป้าหมายฝ่าย 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามกฏหมาย และ มาตรฐานบัญชี 3.ตรวจสอบข้อมูลด้านต้นทุน การใช้วัตถุดิบ สต๊อกคงเหลือ ให้ถูกต้องตามกฏหมายสรรพากรและม...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
9 . Key Account Executive (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.ออกเยี่ยมร้านค้าของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 2.ตรวจสอบยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.ทำรายงานกิจกรรมของลูกค้าและคู่แข่ง รวมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขายสินค้...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
10 . Calibration Supervisor
-จัดการวางแผนการสอบเทียบอุปกรณ์ทั้งหมด -ช่วยเหลือในการเขียนและปรับปรุงขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและถูกต้อง -การพัฒนาขั้นตอนการสอบเทียบและการวิเคราะห์เพื่อความสะดวกในการปรับปรุงอย...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ