JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา, วิศวกร/ช่างเทคนิค/ไฟฟ้า-เครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ - ควบคุมดูแลการใช้วัสดุทุกประเภทให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ - ควบคุมงานก่อสร้างในภาคสนามในภาพรวม...

บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รวม 6 อัตรา
15 ก.ค. 62
2 . 1) สถาปนิกโครงการ 2) ธุรการโครงการ(ปฏิบัติงาน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)รับสมัครด่วน !
1) สถาปนิกโครงการ 1 ตำแหน่ง จัดทำเอกสารงานธุรการของโครงการก่อสร้าง

บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
15 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ