JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
พัฒนาและปรับปรุงควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
2 . Programmer
- ดูแลและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม ERP ในหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ - เขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแล/รักษา/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ภายในบริษัทฯ - งานบำรุงเชิงป้องกัน และการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 07.0...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 62
4 . วิศวกรส่วนประกันคุณภาพ/วิศวกรผลิตรับสมัครด่วน !
1.วิศวกรควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ - ช่วยเหลือให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - จั...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการส่วน / ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
บริหารงานภายในส่วน HRM.และ HRD.ทั้งระบบ ทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ