JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการคลังสินค้า/ผู้ช่วยคลังสินค้า /พนักงานขับรถประจำสี่พระยา
1. บริหารคลังสินค้า 2. ดูแลระบบจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3. จัดทำ Report การส่งสินค้า 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
18 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินประจำสี่พระยา รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเงินสดย่อย 2. จัดทำบัญชีขาจ่าย (เงินสด / เครดิต ) 3. ดูแลบัญชีเงินฝากธนาคาร 4. จัดทำ Report บัญชีธนาคาร 5. กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 6. ทำธุรกรรรมด้านการเงิน

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ