เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician (ช่างเทคนิค)Urgently Required !
- ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ตรวจเช็คเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักร - ดูแลและควบคุมระบบงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องจักร ในสายการผลิต - ซ่อมบำรุงตามแผนการบำรุงรักษา - งานด้าน Jig & Fixture ...

USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 Positions
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
2 . Production Supervisor
- ควบคุมดูแลพนักงาน และการทำงานให้บรรลุเป้าหมายแผนก - แก้ไขปัญหาการผลิตที่เกิดขึ้น และรายงานผู้จัดการ - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ