JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
1.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO) ตามใบขอซื้อ (PR) 2.ประสานงาน การรับของ / การติดตั้ง ให้เป็นไปตามกำหนดนัดหมาย 3.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.ติดต่อประสานงานกับ Suppliers 5....

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าทีจัดซื้อ (ภาษาจีน)
- ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ - จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกต่างๆ - จัดหาสินค้าเปรียบเทียบราคา - จัดทำรายการสั่งซื้อสินค้า - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ - งานอื่นๆที...

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
3 . บัญชีต้นทุน
ร่วมจัดทำ ต้นทุนสินค้า,สรุปงานระหว่างทำ(WIP),ข้อมูลการใช้ไปของTooling,สรุปเปรียบเทียบ ยอดขาย กับ Produce,รายงาน KPI,ตั้งรหัสแม่พิมพ์,เครื่องจักรเครื่องมือ,เงินสดย่อยของโรงงาน ให้ถูกต้องและสามารถตรวจสอ...

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
- อ่านออกแบบวงจรไฟฟ้า และวงจรอีเลคทรอนิคส์ได้ - ออกแบบวงจรไฟฟ้าคอนโทรล - สามารถเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ - เขียน วงจรไฟฟ้าคอนโทรลตามท่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานได้ตามที่รับมอบหมาย

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
13 มิ.ย. 62
5 . วิศวกร, เทคนิค (New Model)
-ดำเนินการพัฒนางานผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามแผนและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า -พัฒนากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับทีมงาน, โรงงาน, Supplier และลูกค้า

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ