JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- ติดต่อขอข้อมูล รวมถึงรับความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการดำเนินการบริการในส่วนออกแบบเว็บไซต์ หรือ บริการทางการตลาด - ตอบคำถามลูกค้าที่สอบถามเข้ามาทาง Facebook และ Line@ ของบริษัท - ดูแลการดำเนิน...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร (Recruitment Officer)
• คัดกรองใบสมัครและผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และตรงตามวัฒนธรรมองค์กรบริษัท • ดูแลจัดการสัมภาษณ์ทั้งทางโทรศัพท์เบื้องต้น และการเชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์ที่บริษัท รวมไปถึงสามารถจัดการสัมภาษณ์แบบ ...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales)รับสมัครด่วน !
- แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขาย บริการเว็บไซต์ บริการอบรม และบริการการตลาดของ www.takraonline.com - ทำงานขายประจำออฟฟิศเป็นหลัก - ปิดการขายทั้งทางโทรศัพท์และการพบลูกค้า - พบลูกค้า และร่วมงา...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ + Commission
20 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ