เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Online Marketing (Google Adwords)
• ดูแลช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ Google AdWords • รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย • วางแผนการตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า • ร...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
2 . วิทยากรผู้สอน / อาจารย์สอนหลักสูตร
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ (e Commerce) - จัดทำสื่อการสอน, วีดิโอประกอบการสอน และเอกสารหลักสูตรการสอน - สอนการใช้งาน www.TakraOnline.com ของบริษัท (มีการสอนงานให้) ...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales)รับสมัครด่วน !
- แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขาย บริการเว็บไซต์ บริการอบรม และบริการการตลาดของ www.takraonline.com - ทำงานขายประจำออฟฟิตเป็นหลัก - ปิดการขายทั้งทางโทรศัพท์และการพบลูกค้า - พบลูกค้า และร่วมงา...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ