เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (microbiologist)
1. ทบทวนผลการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต ก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 61
2 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
1. ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนต่อลูกค้าในการออกจำหน่ายสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย 2. ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายของโรงงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย ให้ทันตามก...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 61
3 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (Technical Support)
1.Analytical Test Method Validation การเขียน Protocol,การเข้าไปร่วมทำ Validation และการสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ Test Methodใหม่ หรือการทำ Revalidation 2.Process Validation การเขียน Protocol,กา...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 61
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 61
5 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ