JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (microbiologist)
1. ทบทวนผลการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต ก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกวางแผน
1. รับคำสั่งจากลูกค้า และวางแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 2. คำนวณปริมาณวัตถุดิบและวัสดุบรรจุที่ต้องใช้ตามใบสั่งซื้อและ Forecast ของลูกค้า ออกเอกสารใบขอซื้อ (Purchase Requisition) วัตถุดิบและวัสด...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
1. ด้านต้นทุน 1.1 วิเคราะห์ต้นทุนจริงเพื่อกำหนดต้นทุนมาตรฐาน 1.2 วิเคราะห์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่เกินมาตรฐาน 1.3 ตรวจสอบรายงานสรุปยอดผลิตสินค้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 1.4 จัดทำรา...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ