JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานป...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (PM)
1. ทบทวนผลการตรวจสอบวัสดุบรรจุ ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพอนุมัติ 2. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน 3. ติดต่อประ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
3 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (Technical Support)
1.Analytical Test Method Validation การเขียน Protocol,การเข้าไปร่วมทำ Validation และการสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ Test Methodใหม่ หรือการทำ Revalidation 2.Process Validation การเขียน Protocol,กา...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
1. ด้านต้นทุน 1.1 วิเคราะห์ต้นทุนจริงเพื่อกำหนดต้นทุนมาตรฐาน 1.2 วิเคราะห์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่เกินมาตรฐาน 1.3 ตรวจสอบรายงานสรุปยอดผลิตสินค้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 1.4 จัดทำรา...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ