JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน QC,พนักงานฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับเข้า - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จ - สุ่มตรวจคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้ผ่านตามเกณฑ์กำหนด - สุ่มตรวจสินค้าในระหว่างผลิตให้ได้ตามเกณ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย,เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับรับสมัครด่วน !
หน้าที่การเงินด้านจ่าย - ตรวจสอบเอกสารและวางบิล - จัดทำรายงานการรับวางบิล - จัดทำเอกสารให้บัญชีตรวจสอบ - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีซื้อ,ขาย และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ติดตาม ทวงถา...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . วิศกรฝ่ายผลิต
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน และ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . ช่างเเม่พิมพ์, ช่างเชื่อมอาร์กอน,ช่างกลึงCNCรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก ช่างเเม่พิมพ์ 1.ทำงานตามแบบที่กำหนดไว้ 2.บำรุงรักษาแแม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดเก็บเเม่พิมพ์และทำบัญชีควบคุมเเม่พิมพ์ 4.ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ งานอื่นๆตามท...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
5 . จัดซื้อ (ประเภทงานอุตสาหกรรม-โลหะ)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยวางแผน ควบคุม ติดตามงานเกี่ยวกับการจัดซื้อของบริษัทฯ 2.ประสานงานกับโรงงาน เพื่อให้ทราบระยะเวลาการผลิต และเจรจาให้ได้รับของตามเวลาที่กำหนด 3.ตรวจรับและตรวจนับวัตถุดิบให้ถูกต้อง 4.รับผิดชอบงานจ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ