JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโลหะการ
- ตรวจสอบและติดตามเอกสารการผลิต - แก้ไขปัญหางานNG สรุปปัญหางาน - ทดสอบขบวนการการผลิตชิ้นงานใหม่ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรวางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตภายในองค์กร - ควบคุมต้นทุนวัตถุคงคลัง - วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์การสั่งซื้อจากลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ