เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Supervisor (ประจำประตูน้ำพระอินทร์)
1.ควบคุมดูแลพื้นที่อาคารคลังสินค้าโดยทำหน้าที่ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำอาคารคลังสินค้า และตามที่หัวหน้างานได้รับมอบหมายรวมทั้งการบำรุงรักษายานพาหนะประจำคลังสินค้า 2.สรุปรายงานการปฏิบัติงาน รายล...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ปล่อยงาน(Dispatcher)
•ตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารแนบต่างๆ ที่ต้องใช้ในงานขนส่งของรถบรรทุกแต่ละเที่ยว •มอบหมายงานให้แก่พนักงานขับรถตามแผนงาน •คีย์ข้อมูลการปล่อยงานใน Daily Load ให้ถูกต้อง

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
17 ม.ค. 62
3 . Delivery Confirm Invoice Officer
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ขนส่ง ดูแลและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามรถขนส่ง 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ติดตามงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและ ขนส่ง 3. ติดตามPO ตรวจเช็คเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 10,830บาท
16 ม.ค. 62
4 . Site Operation Manager (Khonkaen site)
-Ensure all hazards and risks are identified, evaluated and controlled in accordance with Linfox Safety Policy and Procedures and any customer requirements - Ensure completion of incident reports, co...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน Negotiation
16 ม.ค. 62
5 . Site Operation Manager ประจำหน่วยงานบางบัวทอง
-Ensure all hazards and risks are identified, evaluated and controlled in accordance with Linfox Safety Policy and Procedures and any customer requirements - Ensure completion of incident reports, co...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน Negotiation
16 ม.ค. 62
6 . General Administration Officer (Temp)รับสมัครด่วน !
• รวบรวมและสแกนเอกสาร • สแตมป์รับรองเอกสารและจัดเรียง • จัดเก็บเอกสารและแก้ไขข้อมูลในไฟล์งาน • ติดอากรสแตมป์ลงในใบสัญญา • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองและช่วยเหลืองานในแผนก • ทำงานตามที่หัวหน...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 500 บาท/ วัน
16 ม.ค. 62
7 . Continuous Improvement Analyst
1.เก็บมคำนวณมวิเคราะห์ข้อมูลและหาวิธีพัฒนาการทำงาน 2.หาวิธีการทำงานและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้เพื่อการนำเสนอให้แผนกที่เกี่ยวข้องและลูกค้า 3.ตรวจสอบกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
16 ม.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
•จัดทำเอกสารของฝ่ายทรพยากรบุคคลเช่น รับพนักงานใหม่, เปลี่ยนตำแหน่ง, ปรับตำแหน่ง, โบนัสประจำปี, เลิกจ้าง เป็นต้น •ทำเอกสารประกันสังคม พนักงานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคัม ทำเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 11,500-12,000
16 ม.ค. 62
9 . พนักงานขับรถดั้มพ์ (ประจำศรีราชา)
-ปฏิบัติงานประจำวันตลอดรอบเวลาการลงแร่ -งานขนถ่ายท่าเรือ และ ลง-ขึ้นสินค้าแร่ -ตามงานที่มอบหมายให้สำเร็จ ตามแผนงานประจำวัน ที่กำหนดไว้

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
16 ม.ค. 62
10 . (พนักงานชั่วคราว 3-6 เดือน) Shared Services Centre Analyst
สามารถเริ่มงานได้ทันที สัญญาจ้าง 3 - 6 เดือน และโอกาสในการจ้างประจำหลังจบการว่าจ้างชั่วคราว โดยมีโอกาสก้าวหน้าเป็นผู้จัดการศูนย์บริการรวม บทบาทโดยย่อ รับผิดชอบในการติดตามและควบคุมการดำเนินงานของ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 15,000 - 25,000
16 ม.ค. 62
11 . Site Safety Supervisor ประจำหน่วยงาน สารภี
1. ปฏิบัติตามนโยบายและมาตราฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 2. วางมาตรฐานความปลอดภัยในด้านการขับขี่เพื่อให้นำไปปฏิบัติ 3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทุกหน่วยงานในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 26,000 - 30,000
16 ม.ค. 62
12 . Finance analyst supervisor - ประจำหน่วยงานวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
• Co-ordination of period closing activities, execution of month-end closing activities, e.g. performance of pre-closing checks regarding data correctness, checking of accrual data, tracking completio...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน Negotiation
16 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่งานขนส่งสินค้า (De-briefer)
1.จัดเตรียมและส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานขนส่ง เช่น ใบอนุญาตสำหรับการขนส่งของเครื่องดื่ม 2.จัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าลงในระบบ 3.บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานตามที่ห...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 11,500 - 12,500 บ.
16 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมลานจอด (Yard Controller) - ประจำขอนแก่น
1.รับผิดชอบและดูแลการทำงานของพนักงานขับรถ Shunt Truck ทุกคนให้ทำงานด้วยความปลอดภัย และเต็มประสิทธิภาพ 2.ประสานงานระหว่างพขร. Shunt Truck และหน้างาน Shipping Tesco Lotus ตามเฟส ต่าง ๆ 3.จัดการวางShun...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร (Dispatcher & Document Clerk) ลำลูกกา คลอง 7
- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการขนส่งสินค้าให้แต่ละสาขา/สโตร์ - จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แต่ละสาขา/สโตร์ผ่านทางอินเตอร์เนต - แจ้งปัญหาให้ผู้จัดการหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบในกรณีที่มีปัญหา...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
16 ม.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ