JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานลงแร่ (Port worker) แหลมฉบัง
- ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยในการทำงาน - ปฏิบัติตาม Procedure ของการทำงานทีได้วางใว้ - ให้สัญญาณรถเข้าออกโกดัง ให้สัญญาณโหลดแร่ - ตรวจสอบตู้ เบอร์ตู้ ผ้าใบ ซีล - ตรวจสอบลิ้มฝาท้าย ดึงซีล ลวดตะกั่ว เป...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 9,900
24 เม.ย. 62
2 . Accountant (AP)
•Handle daily account payable transactions i.e. handle supplier’s billing, receiving, costing, and input vendor's invoices, etc. •Keep record of account payable (AP) in SAP and filling all documents....

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 25,000 - 32,000
24 เม.ย. 62
3 . Road Transport Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยงานขนส่ง (แหลมฉบัง)
• Co-ordinate with site safety person to do site safety inspection ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ • Perform alcohol and random drug test to drivers before start ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000-18,000
24 เม.ย. 62
4 . Site Safety Supervisor - หน่วยงานสามโคก
-Set up & implement road safety standard for transport operation -Support and provide assistance to all function / sites on transport safety - Provide and support to all necessary information and ac...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
5 . Procurement Staff ประจำหน่วยงานบางนา
1. จัดการและวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลังตรงตามความต้องการของลูกค้าและเพื่อควบคุมระดับสินค้าคงคลังในคลังสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. จัดทำใบสั่งซื้อให้กับลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องขอ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
6 . Accounting & Administration Officer ประจำหน่วยงานบางนา
1. จัดทำบัญชีตามมาตรฐานของริษัท 2. บันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องในระบบบัญชี 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีทั้งหมด 4. จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน และจัดการคำสั่งซื้อให้สอด...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
7 . Control Room Operative
•Ensure the compliance with Safety, Security policies and regulations, work procedures of each business. •Submit Security incident report (including corrective and preventive recommendations) to Secu...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 เม.ย. 62
8 . Delivery Confirm Invoice Officer
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ขนส่ง ดูแลและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามรถขนส่ง 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ติดตามงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและ ขนส่ง 3. ติดตามPO ตรวจเช็คเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 10,830บาท
24 เม.ย. 62
9 . Site Operation Manager (Khonkaen site)
-Ensure all hazards and risks are identified, evaluated and controlled in accordance with Linfox Safety Policy and Procedures and any customer requirements - Ensure completion of incident reports, co...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน Negotiation
24 เม.ย. 62
10 . Continuous Improvement Analyst
1.เก็บมคำนวณมวิเคราะห์ข้อมูลและหาวิธีพัฒนาการทำงาน 2.หาวิธีการทำงานและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้เพื่อการนำเสนอให้แผนกที่เกี่ยวข้องและลูกค้า 3.ตรวจสอบกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่หน้างาน (Yard Controller) ประจำดีซีบางบัวทอง
- ประสานงานกับคลังสินค้าในการนำรถบรรทุกเข้าช่องโหลด - ควบคุมดูแลและมอบหมายงานให้พนักงานขับรถ - จัดทำรายงานและรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าและผู้บังคับบัญชาทราบ

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-12,000 บาท
24 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า
1.ตรวจนับตะกร้า และอุปกรณ์ต่างๆให้ตรงตามจำนวนที่ระบุไว้ในเอกสารการรับอุปกรณ์และการเบิกจ่ายตะกร้า 2.บันทึกข้อมูลการรับรถที่กลับมาจากสาขา 3.จัดทำรายงานการรับรถจากสาขา 4.ประสานทีมขับรถโฟร์คลิฟและรถยกข...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 + ค่ากะสูงสุด 90 บาท + OT + อื่นๆ
24 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร (Dispatcher&Document Clerk) บางบัวทอง
- ปฏิบัติตามนโยบายและมาตราฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติตามนโยบายความเมี่อยล้าของบริษัทฯ - จัดเตรียมและส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานขนส่ง เช่น ใบอนุ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 เม.ย. 62
14 . Workshop Operator (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ่อมบำรุง) ประจำหน่วยงานลำลูกกา
- ประสานงานการส่งรถเข้าศูนย์ซ่อม - ควบคุม ดูแล ตรวจเช็คอุปกรณ์เบื้องต้นของรถบรรทุก - ดำเนินการติดต่อประสานงานกับคู่ค้า เกี่ยวกับรถซ่อม - ประสานการรับรถซ่อมเสร็จ

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-22,000
24 เม.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ