JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ดูแลสินค้าสำเร็จรูปและShipmentสินค้าขายประจำวัน

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ 2. ตรวจสอบกระบวนการรับ และการจ่ายสินค้า 3. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory 4. ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปร...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างที่บริษัทฯกำหนด+ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการทำงานด้านการขายขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบยอดขายในแต่ละเดือนเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหาร 3.รวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขัน ความพึงพอใจของลูกค้า รายงานต่อฝ่ายบริหาร...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนที่บริษัทฯ กำหนด
21 ก.พ. 62
4 . พนักงานขนส่งสินค้า !รับสมัครด่วน !
1.ขนส่งสินค้าไปส่งให้ลูกค้าให้ทันตามใบส่งมอบและถูกต้อง 2.นำใบรับสินค้าให้ลูกค้าเซ็นชื่อหลังจากการส่งมอบและส่งกลับให้บริษัทฯอย่างถูกต้อง 3.ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯตลอดจนกิจกรรมข...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนที่บริษัทฯ กำหนด
21 ก.พ. 62
5 . Production Engineer / วิศวกรฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแล และจัดการงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 2. พิจารณา วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไข และป้องกัน ในกรณีที่เกิดปัญหางาน และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ควมคุม...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
1ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ