เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประสานงานขาย Sales Administrator
เปิดบิลส่งสินค้า ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร คลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ