เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ ; หัวหน้าแผนก : บุคคลและธุรการ
-งานสรรหาว่าจ้าง -บริหารค่าจ้างและสวัสดิการ -พัฒนาบุคลากร -กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ -Safety-Security-Housekeeping

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ+ประสบการณ์
19 ก.พ. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ