เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด
ดูแล​ Key​ Account​ รายใหญ่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแล​ พนักงานขายต่างจังหวัด ให้สามารถทำเป้าหมายการขายได้

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมฯ 80,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าที่พัก,เบื้ยเลี้ยง,ค่าเสื่อมราคารถยนต์,ประกันภัยชั้น 1
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ