JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน สาขา นนทบุรี)
- ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น ประปา/เครื่องปรับอากาศ/โทรศัพท์ เป็นต้น - ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย - วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุง(PM) - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งนี้ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ 8....

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
2 . ธุรการฝ่ายขาย(Sales Admin)
1. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เช่น ยอดขาย, สินค้าขายดี 2. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.ดำเนินการด้านเอกสารฝ่ายขายที่เกี่ยวข...

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
3 . พนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์ Yaccomaricard, Shaka พื้นที่กรุงเทพฯ
1.ขายสินค้า/ต้อนรับดูแลลูกค้า 2.คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำลูกค้าจนปิดการขาย 3.รายงานยอดขายประจำรายวัน 4.จัดเรียงสินค้าและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
เงินเดือน เฉลี่ย 25,000 ++ ต่อเดอน
23 เม.ย. 62
4 . ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงงาน สาขา นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า/ประปา/เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น - ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย - ดูแลงานซ่อมจักรอุตสาหกรรม ในไลน์ผลิต - วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุง(PM) - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ