เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Zone Leader
- วางแผนและควบคุมการจัดส่งรถสินค้าของงานให้เป็นไปตามเวลา และรายละเอียดที่กำหนดของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขับรถในการขนส่งรถสินค้า - เก็บข้อมูลการขนส่ง และรวบรวมใบส่งมอบสินค้าของบร...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 62
2 . Supervisor-General Control
• ดูแลการรับรถใหม่เข้าระบบ AS400 และ SAP • บันทึกข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษของรถสินค้ารุ่น • ปรับปรุงสถานะของสินค้าตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงสถานะปัจุจบันของรถสินค้า...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ม.ค. 62
3 . Forklift Driver(พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์)คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ประจำไซต์Shell WH
- ขับรถโฟล์คลิฟต์ยกสินค้า - ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง - โหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ - ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและระเบียบความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมาย

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
4 . Operations Admin หรือ WMS Order Specialist (คลองส่งน้ำ บางนา กม. 19)รับสมัครด่วน !
งานในความรับผิดชอบ 1. รับออร์เดอร์จากลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกลงในระบบ WMS 2. จัดทำ picking list จากข้อมูลออร์เดอร์ลูกค้าเพื่อส่งต่อให้คลังสินค้าเตรียมออร์เดอร์ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
5 . Tally man(2), Forklift Driver(2)Inventory Admin(2) นิคมฯ แหลมฉบัง
Forklift Driver -ตรวจเช็คสภาภรถให้อยู่ในความเรียบร้อย -ใช้รถยก เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง -รับ จัดเก็บ และจ่าย สินค้าทุกชนิด ทุกประเภทรวมทั้งวัสดุอื่นๆใด้เป็นอย่างดี -มีความกระตือ...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
6 . IT Support (มีประสบการณ์การใช้ WMS)รับสมัครด่วน !
1. ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เรื่องฮาร์ดแวร์ และแอพพลิเคชั่น Provides first line support and managing for hardware and application by proposing solutions to serve operation needs / enhancem...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ม.ค. 62
7 . Ocean Export Operations Supervisor
Job Purpose - Manage, plan and monitor overall operational activities to meet with our Global KPI dashboard and customer expectation. - Able to do Root Cause Analysis to measure and improve the in...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ม.ค. 62
8 . Transport Planner (Site SHERA) รับสมัครด่วน !
- จัดตารางการขนส่งให้กับลูกค้าให้ได้ทันตามกำหนดเวลา - ประสานงานกับลูกค้า และทีมขนส่ง - ทำรายงานเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา - จัดทำและตรวจสอบเอกสารขนส่งนำเข้า-ส่งออก

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
9 . Customer Service Specialist (English and Chinese Speaking)
English and Chinese Speaking Working Days: Monday-Saturday Working Hours: 8:00 to 17:00 hrs. Job Purpose To coordinate with customers for export & import shipments, regarding regulations & to p...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ม.ค. 62
10 . Shipment Coordinator, Customer Service
Shipment Coordinator - วางแผนการจัดรถและสายรถตามออเดอร์ลูกค้า - ประสานงานกับทีมขนส่งเรื่องการเข้ารับสินค้า - ประสานงานกับคลังสินค้าในการจัดออเดอร์ - จัดทำรายงานประจำวันที่เกี่ยวข้อง Customer Se...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
11 . Operation Supervisor (คลองส่งน้ำ)รับสมัครด่วน !
- Manage day to day operation following customer requirement or daily operation plan. - Control subordinate to work against daily plan and comply with Working Instruction and Safety regulation. - Su...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
12 . Order Taker (ข้างกรมศุลกากร พระราม 4 เขตคลองเตย)
- รับ Order - ติดต่อประสานงาน - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี - เข้ากะได้

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
13 . Operation Supervisor(นิคมเหมราชบ่อวิน)Urgently Required !
- Control all operation activities to align on KPI’s warehouse. - Handle incoming and outgoing inventory (tyres, wheel, tube), arrange shipment to customer in good condition accuracy and on time rep...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ม.ค. 62
14 . Ocean Customs Brokerage Officer
•Processes data input to EDI system. •Coordinates with customers to receive the document necessary for input in EDI system. •Tracks status for customs process to ensure goods finish customs process ...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ม.ค. 62
15 . Forklift Driver และ Storemanรับสมัครด่วน !
Forklift Driver - ขนย้ายยาง นำเก็บยางโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์หรือเครื่องมือในการขนย้ายที่จัดเตรียมให้ โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบบริหารคลังสินค้า - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนหน่...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
6 อัตรา
16 ม.ค. 62
16 . Accountant AP
• Performs day-to-day process of account payable transactions while ensuring work is performed efficiently, accurately as well as in a timely manner (both Standard voucher and voucher match PO). • En...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ม.ค. 62
17 . IS & S Supervisor (Bangna -KM.19)
1.Business/Operation Support -Produce reports & presentation materials related to system for the business as required -Analyze and propose solution to serve operation needs / enhancement for sites ...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ม.ค. 62
18 . Customer Service Officer (Ocean Export)
• ติดตามประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ และลูกค้า ตามเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งทางเรือจากต้นทางถึงปลายทาง ตามกำหนดเวลา และสามารถนำส่งสินค้าที่รับมาได้ถูกต้อง • จัดทำใบกำกับภาษี ใบขนสินค้า...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 ม.ค. 62
19 . Inspection & Quality Control (นิคม เหมราช บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก - ควบคุมทีมในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - ปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม KPI

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
20 . Inventory Controller (Site Shell, Site Sylvania)
- เช็ค Stock สินค้าประจำวัน - ดู Stock ใน System ได้ - สามารถ Report ปัญหาที่พบได้ - สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดและหาแนวทางกาแก้ไขปัญหาได้

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ม.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ