JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า (ข้างกลมศุลกากร พระราม 4 เขตคลองเตย)
1.จัดเก็บสินค้า 2.รับสินค้าเข้าระบบ 3.รับสินค้าเข้าคลัง

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
19 เม.ย. 62
2 . Administrative (ธุรการประสานงาน)
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งมอบงานตามกำหนด 2. ดูแลการสั่งซื้อ, เบิกจ่ายสต็อคสินค้า 3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 4. ตรวจสอบเอกสารการวางบิล

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 62
3 . Transport Planner (Site Shell WH) รับสมัครด่วน !
- จัดตารางการขนส่งให้กับลูกค้าให้ได้ทันตามกำหนดเวลา - ประสานงานกับลูกค้า และทีมขนส่ง - ทำรายงานเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา - จัดทำและตรวจสอบเอกสารขนส่งนำเข้า-ส่งออก - จัดรถตามสายงาน ดูแลการส่งมอบสินค...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 62
4 . Forklift Driver(พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์)คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ประจำไซต์Shell WH
- ขับรถโฟล์คลิฟต์ยกสินค้า - ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง - โหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ - ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและระเบียบความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมาย

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 62
5 . Supervisor-General Control
• ดูแลการรับรถใหม่เข้าระบบ AS400 และ SAP • บันทึกข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษของรถสินค้ารุ่น • ปรับปรุงสถานะของสินค้าตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงสถานะปัจุจบันของรถสินค้า...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 เม.ย. 62
6 . Inspection & Quality Control
- ควบคุมทีมในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก - ปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม KPI

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 62
7 . Transport Planner (TIP5 คลองส่งน้ำ)
- จัดรถตามสายงาน ดูแลการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนด - ควบคุมระบบ GPS และติดตามขนส่ง - บริหารต้นทุนค่าขนส่งให้มีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับขนส่งลูกค้าเพื่อให้การขนส่งเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด - ประสานงา...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 62
8 . Ocean Export Operations Supervisor
Job Purpose - Manage, plan and monitor overall operational activities to meet with our Global KPI dashboard and customer expectation. - Able to do Root Cause Analysis to measure and improve the in...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 เม.ย. 62
9 . Customer Service Specialist (English and Chinese Speaking)
English and Chinese Speaking Working Days: Monday-Saturday Working Hours: 8:00 to 17:00 hrs. Job Purpose To coordinate with customers for export & import shipments, regarding regulations & to p...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 เม.ย. 62
10 . Logistics Specialist
1. Report shipment Container inbound to customer. 2. Issue GRN/Adhoc in customer system by working with OPS team to check and finalize 3. Coordinate with merchandise team/Logistics team when have ...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Salary Structure
16 เม.ย. 62
11 . Transport Supervisor (นิคมลาดกระบัง)
1) ควบคุม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 2) ตรวจสอบการใช้รถขนส่ง (Plan) กับการใช้งานจริง (Trip Sheet) 3) ตรวจสอบ และจัดทำเอกสาร เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ตรวจสอ...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
16 เม.ย. 62
12 . Operation Supervisor(คลังสินค้าหนองรี บ้านบึง)Urgently Required !
- Control all operation activities to align on KPI’s warehouse. - Handle incoming and outgoing inventory (tyres, wheel, tube), arrange shipment to customer in good condition accuracy and on time rep...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 เม.ย. 62
13 . Zone Leader
- วางแผนและควบคุมการจัดส่งรถสินค้าของงานให้เป็นไปตามเวลา และรายละเอียดที่กำหนดของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขับรถในการขนส่งรถสินค้า - เก็บข้อมูลการขนส่ง และรวบรวมใบส่งมอบสินค้าของบร...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 เม.ย. 62
14 . Ocean Customs Brokerage Officer
•Processes data input to EDI system. •Coordinates with customers to receive the document necessary for input in EDI system. •Tracks status for customs process to ensure goods finish customs process ...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 เม.ย. 62
15 . Administrative Export(ธุรการคลังสินค้า) (วังน้อย)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารคลังสินค้า และรายละเอียดสินค้าในระบบคลังสินค้า

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 เม.ย. 62
16 . IS & S Supervisor (Bangna -KM.19)
1.Business/Operation Support -Produce reports & presentation materials related to system for the business as required -Analyze and propose solution to serve operation needs / enhancement for sites ...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 เม.ย. 62
17 . Customer Service Officer (Ocean Export)
• ติดตามประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ และลูกค้า ตามเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งทางเรือจากต้นทางถึงปลายทาง ตามกำหนดเวลา และสามารถนำส่งสินค้าที่รับมาได้ถูกต้อง • จัดทำใบกำกับภาษี ใบขนสินค้า...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
16 เม.ย. 62
18 . Forklift Driver, Store man บ่อวินรับสมัครด่วน !
Forklift Driver - ขับรถโฟล์คลิฟต์ยกสินค้า - ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง - จัดสินค้าเข้า Location - ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและระเบียบความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมาย Store man - โหลดสินค้า...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 62
19 . Inventory Controller (Site Shell, Site Sylvania)
- เช็ค Stock สินค้าประจำวัน - ดู Stock ใน System ได้ - สามารถ Report ปัญหาที่พบได้ - สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดและหาแนวทางกาแก้ไขปัญหาได้

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 เม.ย. 62
20 . Accountant AP
• Performs day-to-day process of account payable transactions while ensuring work is performed efficiently, accurately as well as in a timely manner (both Standard voucher and voucher match PO). • En...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
15 เม.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ